Uptime-logotyp
sv
Man med en hyssjande min

Integritetspolicy

[Ändrad från och med 13 juli 2023]

Skydd av personuppgifter

Uptime App Ltd. (”Uptime”) är engagerade i att säkerställa användarnas integritet.  Därför har vi försökt att svara på eventuella frågor du kan ha nedan.  Denna integritetspolicy gäller för alla individer som använder Uptime-applikationen (”Uptime App”) eller förekommer i eller i relation till de resurser som tillhandahålls av den, och Uptime-webbplatsen (”Uptime Site”).  Observera att denna integritetspolicy också gäller för annan behandling av personuppgifter av Uptime där ingen annan information har lämnats, t.ex. om du är en jobbkandidat som ansöker om en position hos Uptime. ”Personuppgifter” definieras av den brittiska allmänna dataskyddsförordningen (”UK GDPR”) som ”all information som rör en identifierbar person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt genom hänvisning till en identifierare”.

Med andra ord kan personuppgifter beskrivas som all information om dig som gör att du kan identifieras. Personuppgifter omfattar uppenbar information som ditt namn och dina kontaktuppgifter, men även mindre uppenbar information som identifieringsnummer, andra online-identifierare, elektroniska platsdata och ditt beteende online.

Du hittar de personuppgifter vi använder nedan.  Dessutom har Uptime utsett en dataskyddsombud som övervakar insamlingen och skyddet av dina personuppgifter.  Vårt dataskyddsombud Aphaia Ltd kan nås via e-post på dpo@aphaia.co.uk.

Vilken personlig information om kunder samlar Uptime in och varför?

Om du endast besöker Uptime för att titta runt och kolla in Uptime, samlar vi endast in automatisk information, såsom cookies.  För en bättre förståelse av hur vi använder cookies och hur du ändrar dina cookieinställningar eller inaktiverar cookies helt, kan du besöka sidan med Uptime cookiepolicy.

Om du bestämmer dig för att ladda ned och använda Uptime-appen kommer vi att samla in information som ditt namn, telefonnummer och/eller e-postadress för att du ska kunna använda Uptimes tjänster, inklusive Uptime-appen och Uptime-webbplatsen (kollektivt, ”Uptime-tjänsterna”).  Vi kan också ge dig möjligheten att tillhandahålla ytterligare information, såsom information om sociala medier.  All information vi samlar in kommer att användas för att kommunicera med dig och för att samla in data om hur du använder Uptime-tjänsterna.

Här är de typer av information vi samlar in och de tekniska medel vi använder för att samla in den:

Information du ger oss

Uptime tar emot och lagrar all information du tillhandahåller i samband med Uptime-tjänsterna med hjälp av ett elektroniskt formulär där vi ber dig att ange vissa personuppgifter genom våra tredjepartsapplikationer, som identifieras i tabellen nedan. Vi kommer att använda din e-postadress för att skicka dig information om Uptimes uppdateringar och funktioner, samt transaktionella och marknadsförings e-postmeddelanden osv. Du kan välja bort att avbryta marknadsföringsmeddelanden genom att klicka på ”avprenumerera” i alla e-postmeddelanden du får eller när som helst i Uptime-appens inställningar.

För vilka ändamål behandlar Uptime din personliga information?

Vi behandlar din personliga information för att driva, tillhandahålla och förbättra Uptime-tjänsterna. Dessa ändamål inkluderar:

Kommunikation med dig

Vi använder din personliga information för att kommunicera med dig i samband med Uptime-tjänster när du loggar in på Uptime-appen.

Analys och rekommendationsmotor

Vi analyserar din användning av Uptime-tjänsterna så att vårt system kan lära sig utifrån dina preferenser och ge lämpliga rekommendationer till dig och andra användare.

Personuppgifter som är en del av våra resurser

Där personuppgifter är en del av en resurs som tillhandahålls genom Uptime-tjänster, kommer vi att behandla sådana data för att göra sådana resurser tillgängliga genom appen, inklusive rekommendationer och sökningar.

Delar Uptime din personliga information?

Personuppgifter som vi behandlar kan delas med analytiker, kommunikation, databas, autentisering, marknadsföring, innehålls- och användarhantering, testning, molninfrastruktur och andra molntjänsteleverantörer, rekrytering och HR-tjänsteleverantörer. Om du har löst in ett bulkabonnemangserbjudande kan vi också dela information om en användares registrering och en användares kumulativa användning av Uptime-appen med företaget som tillhandahöll erbjudandet. Där personlig information delas med enheter i tredje länder utan ett adekvat beslut, ska en lämplig överföringsmekanism som standardavtalsklausuler användas för att skydda dina data i sådana jurisdiktioner.

Hur säker är information om mig?

Vi designar vårt system med din säkerhet och integritet i åtanke. Vi arbetar för att skydda säkerheten för din information under överföring genom att använda Secure Sockets Layer (SSL)-programvara, som krypterar information du matar in.  Vi upprätthåller även fysiska, elektroniska och procedurmässiga skydd i samband med insamling, lagring och offentliggörande av personlig information.  Vi är övertygade om att vi använder den senaste toppmoderna tekniken för att säkerställa att din information är fullständigt skyddad.

Vilka valmöjligheter har jag?

Om du har några frågor eller invändningar mot hur vi samlar in och behandlar din personliga information, kan du kontakta oss på privacy@uptime.app eller kontakta vårt dataskyddsombud direkt på dpo@aphaia.co.uk

Hur länge behåller vi din personliga information?

Vi behåller din personliga information så länge som kan vara nödvändigt för att möjliggöra din fortsatta användning av Uptime-tjänster. I fallet med resursrelaterad personlig information behåller vi data så länge resursen finns tillgänglig via Uptime-tjänster. Om du vill att Uptime ska radera din personliga information och/eller att Uptime ska sluta kontakta dig, kan du skicka ett e-postmeddelande till datacontrollern på privacy@uptime.app.  Alla e-postmeddelanden från Uptime kommer även att innehålla en länk för att du ska kunna välja bort att ta emot framtida e-postmeddelanden från Uptime.

Vilka är mina rättigheter enligt GDPR?

Enligt EU-lag har du följande rättigheter i förhållande till din personliga information, vilka kan utövas genom att skicka e-post till privacy@uptime.app.

Rätt till tillgång: Om vi behandlar din personliga information kan du begära en kopia av den informationen genom att skicka e-post till privacy@uptime.app.

Rätt till rättelse: Om din personliga information är felaktig eller ofullständig, har du rätt att be oss korrigera eller komplettera den.  Om vi har delat din personliga information med andra, kommer vi att informera dem om korrigeringen där det är möjligt.

Rätt till radering: Du kan be oss att radera din personliga information under vissa omständigheter, till exempel där vi inte längre behöver den eller du drar tillbaka ditt samtycke.  

Rätt att begränsa behandlingen: Du kan be oss att begränsa eller ”blockera” behandlingen av din personliga information under vissa omständigheter, till exempel där du ifrågasätter datans korrekthet eller invänder mot att vi behandlar den, under förutsättning att UK GDPR gäller.

Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att erhålla din personliga information från oss som du samtyckt till att ge oss eller som tillhandahölls oss som nödvändigt i samband med vårt kontrakt med dig. Vi kommer att ge dig din personliga information i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du kan återanvända den någon annanstans.

Rätt att invända: Du kan när som helst be oss att sluta behandla din personliga information där vi behandlar dina data baserat på våra legitima intressen, förutsatt att det inte finns några tvingande legitima skäl för ytterligare behandling.

Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande och profilering: Du har rätt att vara fri från beslut baserade enbart på automatiserad behandling av din personliga information, inklusive profilering, om detta inte är nödvändigt i förhållande till ett kontrakt mellan dig och oss eller du ger ditt uttryckliga samtycke till denna användning.

Rätt att dra tillbaka samtycke: Om vi förlitar oss på ditt samtycke för att behandla din personliga information, har du rätt att när som helst dra tillbaka det samtycket, men detta kommer inte att påverka någon behandling av dina data som redan har ägt rum.

Rätt att lämna in ett klagomål till dataskyddsmyndigheten: Om du hyser oro över våra sekretessrutiner, inklusive hur vi hanterade din personliga information, kan du rapportera detta till ico.org.uk

För att utöva någon av ovanstående rättigheter, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter, kan du skicka e-post till privacy@uptime.app.  Vi kan behöva begära specifik information från dig när du utövar dina rättigheter för att bekräfta din identitet och för att snabba upp vårt svar. Vi kanske inte kan uppfylla din begäran om vi inte kan identifiera dig.

Vår policy gentemot barn

Uptime är en allmän webbplats och Uptime-tjänsterna är endast tillgängliga för personer som är 13 år och äldre.

Uptime-tjänsterna riktar sig inte till personer under 13 år och vi samlar inte medvetet in personlig information från barn under 13 år. Barn under 13 år är förbjudna att lämna någon personlig information till webbplatsen. Om du får kännedom om att ditt barn har gett oss personlig information utan ditt samtycke kan du kontakta oss med hjälp av informationen nedan så att vi kan vidta åtgärder för att avlägsna sådan information och avsluta barnets konto.

Dina kaliforniska integritetsrättigheter

Enligt Kaliforniens ”Shine The Light”-lag (California statute § 1798.983) har invånare i Kalifornien rätt att, en gång om året och utan kostnad, begära att vissa kategorier av personuppgifter lämnas ut till tredje part för deras egen direktmarknadsföring under det föregående kalenderåret, om någon.  Du kan begära denna information genom att kontakta oss på privacy@uptime.app och ange i e-postens ämnesrad, ”California Shine The Light Request”.  Inkludera din postadress, den delstat du är bosatt i samt e-postadress i din begäran.

För invånare i Kalifornien under 18 år och registrerade användare av Uptime-appen eller Uptime-webbplatsen, ger Kaliforniens lag (Business and Professionals Code § 22581) att du kan begära borttagning av innehåll eller information du postat på Uptime-appen eller Uptime-webbplatsen.  En sådan begäran ska skickas till oss på privacy@uptime.app tillsammans med en beskrivning av det postade innehållet eller annan information som ska avlägsnas.  Observera dock att tillämplig lag kanske inte tillåter oss att helt eller fullständigt ta bort ditt raderade innehåll eller av andra skäl som anges i denna Kaliforniens lag.

California Consumer Privacy Act

California Consumer Privacy Act (CCPA), som trädde i kraft den 1 januari 2020, ger Kaliforniens konsumenter utökade rättigheter när det gäller deras personliga information som samlas in av företag.  För det första kan Kaliforniens konsumenter välja att inte få sin personliga information såld till andra personer eller parter.  För det andra har de rätt att veta:

1. Vilka specifika uppgifter ett företag har om konsumenten;

2. Kategorier av personlig information som det har samlat in om konsumenten;

3. Kategorier av källor från vilka den personliga informationen samlas in;

4. Kategorier av personlig information som företaget sålde eller avslöjade för ett affärsändamål om konsumenten;

5. Kategorier av tredje parter till vilka den personliga informationen såldes eller avslöjades för ett affärsändamål; och

6. Företagets eller kommersiella syfte med att samla in eller sälja personlig information.

Dessutom kan Kaliforniens konsumenter begära att den personliga information som ett företag har samlat in om dem raderas från företagets system och register.

Uptime är ett företag som omfattas av CCPA eftersom det samlar in och behandlar personlig information om Kaliforniens konsumenter.  Denna sekretesspolicy ger de nödvändiga meddelandena till Kaliforniens konsumenter.

Uptime säljer för närvarande inte någon personlig information till tredje parter för något ändamål.

För att göra en ”begäran om att få veta” eller begära att din personliga information raderas, skicka oss ett e-postmeddelande på privacy@uptime.app. (Ange antingen ”Begäran om att få veta” eller ”Begäran om radering” i ämnesraden för ditt e-postmeddelande.)  Vi kommer att respektera dessa begäranden för amerikanska individer oavsett om du skulle kvalificera dig som en konsument i Kalifornien enligt CCPA.

Vi kommer att bekräfta mottagandet av din begäran inom 10 dagar tillsammans med en beskrivning av vilka åtgärder vi kommer att vidta för att verifiera och svara.  Vi måste tillhandahålla den begärda informationen eller radera din personliga information inom 45 dagar från mottagandet av din begäran men kan använda ytterligare 45 dagar, men vi måste meddela dig att den extra tiden behövs.  

När du kontaktar oss kan vi be dig att tillhandahålla viss, begränsad personlig information, såsom ditt namn, e-postadress och/eller användarnamn för att verifiera din begäran och matcha med våra register och system.  Detta är ett skydd mot bedrägeri.  Vi kommer inte att behålla denna personliga information eller använda den för något annat ändamål.  Och vi behöver bara söka i våra register och system för de föregående 12 månaderna.

Spåra inte

Vi respekterar för närvarande inte webbläsarbaserade Spåra-inte-signaler.

Ändringar av denna policy

Vi kan ändra denna sekretesspolicy från tid till annan så att den korrekt återspeglar den regulatoriska miljön och vår egen insamlings- och offentliggörandepraxis. Därför bör du granska denna policy regelbundet. När vi ändrar denna sekretesspolicy på ett väsentligt sätt, kommer vi att uppdatera datumet för ”senast ändrad” längst upp på denna sekretesspolicy. Ändringar av denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Klagomål

Om du har ett klagomål om vår behandling av din personliga information, har du rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten, Information Commissioner – ico.org.uk. Hur du gör detta beskrivs i avsnittet ”för allmänheten”. Uptime välkomnar dock möjligheten att lösa eventuella klagomål och vi föreslår att du först skickar ditt klagomål via e-post till privacy@uptime.app innan du gör ett klagomål till Information Commissioner.

Om du bor i Australien

Om du har några klagomål som rör hanteringen av din personliga information som samlats in i Australien kan du skicka ditt klagomål via e-post till privacy@uptime.app.

Vår dataskyddsansvarige kommer att överväga klagomålet och meddela dig deras beslut skriftligen inom en rimlig tid från mottagandet av klagomålet. Om du inte är nöjd efter att ha lämnat in ett klagomål hos oss och har gett oss rimlig tid att svara, har du rätt att lämna in ett klagomål till Office of the Australian Information Commissioner – https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us/

Vad gör jag om jag fortfarande har frågor?

Om du har några frågor om integritet hos Uptime eller vill kontakta vår dataskyddsansvarige kan du skicka ett e-postmeddelande till privacy@uptime.app med en utförlig beskrivning av ditt problem så ska vi försöka lösa det åt dig.

Observera att den engelska versionen av Uptimes integritetspolicy som du accepterar när du skapar ditt konto är bindande och den mest aktuella. Översättningar av utvalda avtal kan också finnas tillgängliga inom en rimlig tid efter att de engelska versionerna har uppdaterats. Alla översättningar tillhandahålls för din bekvämlighet.