Uptime-logo
nl
Man die een sussend gezicht trekt

Privacybeleid

[Gewijzigd per 13 juli 2023]

Bescherming van persoonsgegevens

Uptime App Ltd. ("Uptime") zet zich in om de privacy van gebruikers te waarborgen. Daarom hebben wij geprobeerd om al uw vragen hieronder te beantwoorden. Dit privacybeleid is van toepassing op alle personen die de Uptime-applicatie (de "Uptime-app") gebruiken of verschijnen in of in verband met de bronnen die door deze applicatie worden aangeboden, en de Uptime-website (de "Uptime-site"). Houd er rekening mee dat dit privacybeleid zonder andere kennisgeving ook van toepassing is op andere verwerkingen van persoonsgegevens door Uptime, bijvoorbeeld als u een sollicitant bent die solliciteert naar een functie bij Uptime. "Persoonsgegevens" worden door de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Verenigd Koninkrijk (de "AVG van het Verenigd Koninkrijk") gedefinieerd als "alle informatie met betrekking tot een identificeerbare persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator".

Met andere woorden, persoonsgegevens kunnen worden omschreven als alle informatie over u, waarmee u kunt worden geïdentificeerd. Persoonsgegevens omvatten voor de hand liggende informatie zoals uw naam en contactgegevens, maar ook minder voor de hand liggende informatie zoals identificatienummers, andere online identificatoren, elektronische locatiegegevens en uw online gedrag.

Hieronder staan de persoonsgegevens die wij gebruiken. Ook heeft Uptime een instantie voor gegevensbescherming aangesteld die toezicht houdt op het verzamelen en beschermen van uw persoonsgegevens. Onze instantie voor gegevensbescherming Aphaia Ltd is per e-mail bereikbaar op dpo@aphaia.co.uk.

Welke persoonsgegevens over klanten verzamelt Uptime en waarom?

Als u Uptime alleen bezoekt om rond te kijken en het te bekijken, verzamelen we alleen automatische gegevens, zoals cookies. Voor een beter begrip van hoe wij cookies gebruiken en hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen of cookies helemaal kunt uitschakelen, gaat u naar de pagina met het Uptime-cookiebeleid.

Als u besluit de Uptime-app te downloaden en te gebruiken, verzamelen wij gegevens zoals uw naam, telefoonnummer en/of e-mailadres om u in staat te stellen gebruik te kunnen maken van de diensten van Uptime, waaronder de Uptime-app en de Uptime-site (gezamenlijk de "Uptime-diensten"). Wij kunnen u ook de mogelijkheid geven om aanvullende gegevens te verstrekken, zoals gegevens over sociale media. Alle gegevens die wij verzamelen, worden gebruikt om met u te communiceren en om gegevens te verzamelen over hoe u de Uptime-diensten gebruikt.

Dit zijn de soorten gegevens die wij verzamelen, en de technische middelen die wij gebruiken om die gegevens te verzamelen:

gegevens die u ons verstrekt

Uptime ontvangt en bewaart alle gegevens die u met betrekking tot de Uptime-diensten via een elektronisch formulier verstrekt, waarin wij u vragen om bepaalde persoonsgegevens in te voeren via onze applicaties van derden, die worden aangegeven in de onderstaande tabel. Wij zullen uw e-mailadres gebruiken om u informatie te sturen over de updates en functies van Uptime, evenals transactionele en marketing-e-mails, enzovoort. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van marketing-e-mails door op "Afmelden" te klikken in elke e-mail die u ontvangt, of in de instellingen van de Uptime-app.

Voor welke doeleinden verwerkt Uptime uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens om de Uptime-diensten uit te voeren, aan te bieden en te verbeteren. Deze doeleinden omvatten:

Communicatie met u

Wij gebruiken uw persoonsgegevens om met u te communiceren met betrekking tot de Uptime-diensten wanneer u inlogt bij de Uptime-app.

Analyse- en aanbevelingsengine

Wij analyseren uw gebruik van de Uptime-diensten, zodat ons systeem kan leren op basis van uw voorkeuren en passende aanbevelingen aan u en andere gebruikers kan doen.

Persoonsgegevens die deel uitmaken van onze bronnen

Waar persoonsgegevens deel uitmaken van een bron die via de Uptime-diensten wordt verstrekt, zullen wij dergelijke gegevens verwerken om dergelijke bronnen beschikbaar en toegankelijk te maken via de app, inclusief aanbevelingen en zoekopdrachten.

Deelt Uptime uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die wij verwerken, kunnen worden gedeeld met aanbieders van analyses, communicatie, databases, authenticatie, marketing, content- en gebruikersbeheer, tests, cloudinfrastructuur en andere clouddiensten, wervings- en HR-dienstverleners. Als u een bulkabonnement hebt ingewisseld, kunnen wij ook informatie over de registratie van een gebruiker en het cumulatieve gebruik van de Uptime-app door een gebruiker delen met het bedrijf dat de aanbieding heeft gedaan. Wanneer persoonsgegevens worden gedeeld met entiteiten in derde landen zonder een adequaatheidsbesluit, wordt een passend overdrachtsmechanisme zoals modelcontractbepalingen gebruikt om uw gegevens in dergelijke rechtsgebieden te beschermen.

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Wij ontwerpen ons systeem met uw veiligheid en privacy in gedachten. Wij werken eraan om de veiligheid van uw gegevens tijdens de overdracht te beschermen door gebruik te maken van SSL-software (Secure Sockets Layer), waarmee de gegevens die u invoert, worden versleuteld. Wij handhaven ook fysieke, elektronische en procedurele veiligheidsmaatregelen in verband met het verzamelen, opslaan en openbaar maken van persoonsgegevens. Wij zijn ervan overtuigd dat we de nieuwste state-of-the-art technologie gebruiken om ervoor te zorgen dat uw gegevens volledig worden beschermd.

Welke keuzes heb ik?

Als u vragen of bezwaren hebt over de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken, neem dan contact met ons op via privacy@uptime.app of rechtstreeks met onze instantie voor gegevensbescherming via dpo@aphaia.co.uk

Hoelang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang als nodig is om u in staat te stellen gebruik te blijven maken van de Uptime-diensten. In het geval van resource-gerelateerde persoonsgegevens bewaren wij de gegevens zolang de resource beschikbaar blijft via de Uptime-diensten. Als u wilt dat Uptime uw persoonsgegevens verwijdert en/of dat Uptime geen contact meer met u opneemt, kunt u een e-mail sturen naar de gegevensbeheerder op privacy@uptime.app. Alle e-mails van Uptime bevatten ook een link waarmee u zich kunt afmelden voor het ontvangen van toekomstige e-mails van Uptime.

Wat zijn mijn rechten onder de AVG?

Afhankelijk van de EU-wetgeving hebt u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, die u kunt uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@uptime.app.

Recht op inzage: Als wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u een kopie van die gegevens opvragen door een e-mail te sturen naar privacy@uptime.app.

Recht op rectificatie: Als uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ons te vragen deze te corrigeren of aan te vullen. Als wij uw persoonsgegevens met anderen hebben gedeeld, zullen wij hen waar mogelijk op de hoogte stellen van de correctie.

Recht op verwijdering: U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om uw persoonsgegevens te wissen, bijvoorbeeld wanneer wij deze niet langer nodig hebben of wanneer u uw toestemming intrekt.

Recht op beperking van de verwerking: U kunt ons in bepaalde omstandigheden vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of te 'blokkeren', bijvoorbeeld wanneer u met inachtneming van de Britse AVG de juistheid van de gegevens betwist of bezwaar maakt tegen de verwerking ervan.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens: U hebt het recht om uw persoonsgegevens van ons te verkrijgen waarvoor u toestemming hebt gegeven om die aan ons te geven of die aan ons zijn verstrekt als dat nodig was in verband met ons contract met u. Wij geven u uw persoonsgegevens in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat. U kunt die gegevens vervolgens elders weer gebruiken.

Recht van bezwaar: U kunt ons te allen tijde vragen om te stoppen met het verwerken van uw persoonsgegevens wanneer wij uw gegevens verwerken op basis van onze legitieme belangen, op voorwaarde dat er geen dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking zijn.

Rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: U hebt het recht om vrij te zijn van beslissingen die uitsluitend gebaseerd zijn op geautomatiseerde verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief profilering, tenzij dit noodzakelijk is in verband met een contract tussen u en ons of u uw uitdrukkelijke toestemming voor dit gebruik geeft.

Recht om toestemming in te trekken: Als wij vertrouwen op uw toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken, hebt u het recht om die toestemming op elk moment in te trekken, maar dit heeft geen invloed op de verwerking van uw gegevens die al heeft plaatsgevonden.

Recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit: Als u zich zorgen maakt over onze privacypraktijken, inclusief de manier waarop wij met uw persoonsgegevens zijn omgegaan, kunt u dit melden aan ico.org.uk

Om een van de bovenstaande rechten uit te oefenen, of als u vragen hebft over uw rechten, kunt u een e-mail sturen naar privacy@uptime.app. Het kan zijn dat wij specifieke gegevens van u moeten vragen wanneer u uw rechten uitoefent om uw identiteit te bevestigen en onze reactie te versnellen. Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen als wij uw identiteit niet kunnen achterhalen.

Ons beleid ten aanzien van kinderen

Uptime is een site voor een algemeen publiek en de Uptime-services zijn alleen beschikbaar voor personen van 13 jaar en ouder.

De Uptime-diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar en wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Het is kinderen jonger dan 13 jaar verboden om persoonsgegevens aan de site te verstrekken. Als u merkt dat uw kind ons zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens, zodat we stappen kunnen ondernemen om dergelijke gegevens te verwijderen en het account van het kind te beëindigen.

Uw privacyrechten in Californië

Op grond van de Californische "Shine The Light-wet" (California Statute § 1798.983) hebben inwoners van Californië het recht om eenmaal per jaar en gratis indien van toepassing te verzoeken om openbaarmaking van bepaalde categorieën persoonsgegevens aan derden voor hun eigen direct-marketingdoeleinden in het voorgaande kalenderjaar. U kunt deze gegevens opvragen door contact met ons op te nemen via privacy@uptime.app en in de onderwerpregel van de e-mail te vermelden: "California Shine The Light Request". Vermeld bij uw verzoek uw postadres, staat en e-mailadres.

Voor inwoners van Californië jonger dan 18 jaar en geregistreerde gebruikers van de Uptime-app of de Uptime-site, bepaalt de Californische wet (Business and Professionals Code § 22581) dat u de verwijdering kunt aanvragen van inhoud of gegevens die u op de Uptime-app of de Uptime-site hebt geplaatst. Een dergelijk verzoek moet op privacy@uptime.app naar ons worden gestuurd, samen met een beschrijving van de geplaatste inhoud of andere gegevens die moeten worden verwijderd. Houd er echter rekening mee dat de toepasselijke wetgeving ons mogelijk niet toestaat om uw verwijderde inhoud volledig of grondig te verwijderen of om andere redenen zoals uiteengezet in deze Californische wet.

California Consumer Privacy Act

De California Consumer Privacy Act (CCPA) die op 1 januari 2020 van kracht werd, geeft Californische consumenten verbeterde rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens die door bedrijven worden verzameld. Ten eerste kunnen consumenten in Californië ervoor kiezen om hun persoonsgegevens niet aan andere personen of partijen te laten verkopen. Ten tweede hebben zij het recht om te weten:

1. Welke specifieke gegevens een bedrijf van de consument heeft;

2. Categorieën van persoonsgegevens die zij over de consument hebben verzameld;

3. Categorieën van bronnen waaruit de persoonsgegevens worden verzameld;

4. Categorieën persoonsgegevens die het bedrijf heeft verkocht of openbaar heeft gemaakt voor een zakelijk doel over de consument;

5. Categorieën van derden aan wie de persoonsgegevens zijn verkocht of bekendgemaakt voor een zakelijk doel; en

6. Het zakelijke of commerciële doel voor het verzamelen of verkopen van persoonsgegevens.

Bovendien kunnen consumenten in Californië verzoeken dat de persoonsgegevens die een bedrijf over hen heeft verzameld, worden verwijderd uit de systemen en registers van het bedrijf.

Uptime is een beschermd bedrijf onder de CCPA omdat het de persoonsgegevens van Californische consumenten verzamelt en verwerkt. Dit privacybeleid bevat de vereiste kennisgevingen voor consumenten in Californië.

Uptime verkoopt momenteel geen persoonsgegevens aan derden voor welk doel dan ook.

Om een "verzoek om informatie" in te dienen of een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u ons een e-mail sturen via privacy@uptime.app. (Zet "Request to Know" of "Request to Delete" in de onderwerptitel van uw e-mail.) Wij zullen deze verzoeken voor Amerikaanse personen honoreren, ongeacht of u al dan niet in aanmerking komt als een Californische ingezetene onder de CCPA.

Wij zullen de ontvangst van uw verzoek binnen 10 dagen bevestigen, samen met een beschrijving van de stappen die wij zullen ondernemen om te verifiëren en te reageren. Wij moeten binnen 45 dagen na ontvangst van uw verzoek de gevraagde informatie verstrekken of uw persoonsgegevens verwijderen, maar mogen nog 45 dagen extra gebruiken mits wij u laten weten dat wij die extra tijd nodig hebben.

Wanneer u contact met ons opneemt, kunnen wij u vragen om bepaalde, beperkte persoonsgegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of gebruikersnaam om uw verzoek te verifiëren en te vergelijken met onze administratie en systemen. Dit ter bescherming tegen fraude. Wij zullen deze persoonsgegevens niet bewaren of voor andere doeleinden gebruiken. Wij hoeven bovendien onze records en systemen alleen voor de voorgaande 12 maanden te doorzoeken.

Do Not Track

Wij houden momenteel geen rekening met browsergebaseerde Do-Not-Track-signalen.

Wijzigingen in dit beleid

Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen om het nauwkeurig aan te passen aan de regelgeving en onze eigen praktijken voor het verzamelen en openbaar maken van gegevens. Daarom dient u dit beleid regelmatig te controleren. Wanneer wij dit privacybeleid op een wezenlijke manier wijzigen, zullen we de datum "laatst gewijzigd" boven aan dit privacybeleid bijwerken. Wijzigingen in dit privacybeleid worden van kracht wanneer die op deze pagina zijn geplaatst.

Klachten

In het geval dat u een klacht hebt over onze behandeling van uw persoonsgegevens, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende instantie, de Information Commissioner - ico.org.uk. Details over hoe u dit kunt doen, worden uiteengezet in de rubriek "Voor het publiek". Uptime verwelkomt echter de mogelijkheid om elke klacht op te lossen en wij raden u aan uw klacht eerst per e-mail naar privacy@uptime.app te sturen voordat u een klacht indient bij de Information Commissioner.

Als u in Australië woont

Als u klachten hebt met betrekking tot het beheer van uw persoonsgegevens die in Australië zijn verzameld, kunt u uw klacht per e-mail doorsturen naar privacy@uptime.app.

Onze verwerkingsverantwoordelijke zal de klacht in overweging nemen en u binnen een redelijke termijn na ontvangst van de klacht schriftelijk op de hoogte stellen van de genomen beslissing. Als u niet tevreden bent nadat u een klacht bij ons hebt ingediend en ons een redelijke termijn hebt gegeven om te reageren, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij het Office of the Australian Information Commissioner - https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us/

Wat als ik nog vragen heb?

Als u zich zorgen maakt over de privacy bij Uptime of contact wilt opnemen met onze gegevensbeheerder, stuur dan naar privacy@uptime.app een e-mail met een grondige beschrijving van uw probleem en wij zullen vervolgens proberen het voor u op te lossen.

Houd er rekening mee dat de Engelse versie van het Uptime-privacybeleid die u accepteert bij het aanmaken van uw account, bindend en de meest actuele is. Vertalingen van bepaalde overeenkomsten kunnen ook beschikbaar zijn binnen een redelijke termijn nadat de Engelse versies zijn bijgewerkt. Eventuele vertalingen worden u ter beschikking gesteld.