Logo Uptime
ms
Lelaki membuat muka menyuruh diam

Dasar Privasi

[Diubah suai pada 13 Julai 2023]

Perlindungan Data Peribadi

Uptime App Ltd. ("Uptime") komited untuk memastikan privasi pengguna terjamin. Oleh itu, kami telah cuba menjawab sebarang soalan yang anda ada di bawah.  Dasar Privasi ini terpakai kepada semua individu yang menggunakan aplikasi Uptime ("Aplikasi Uptime") atau muncul dalam atau berhubung dengan sumber yang disediakan olehnya, dan laman web Uptime ("Laman Uptime").  Sila ambil perhatian, Dasar Privasi ini juga terpakai kepada pemprosesan data peribadi lain oleh Uptime sekiranya tiada notis lain diberikan, contohnya, jika anda calon kerja yang memohon jawatan dengan Uptime. "Data Peribadi" ditakrifkan oleh Peraturan Perlindungan Data Umum UK ("GDPR UK") sebagai 'apa-apa maklumat yang berkaitan dengan orang yang boleh dikenal pasti secara langsung atau tidak langsung khususnya dengan merujuk kepada pengecam.'

Dengan kata lain, Data Peribadi boleh digambarkan sebagai apa-apa maklumat mengenai anda, yang membolehkan anda dikenal pasti. Data Peribadi merangkumi maklumat yang jelas seperti nama dan butiran hubungan anda, tetapi ia juga meliputi maklumat yang kurang jelas seperti nombor pengenalan, pengecam dalam talian lain, data lokasi elektronik, dan tingkah laku anda dalam talian.

Anda boleh menemui Data Peribadi yang kami gunakan di bawah.  Selain itu, Uptime telah melantik Pegawai Perlindungan Data yang menyelia pengumpulan dan perlindungan Data Peribadi anda.  Pegawai Perlindungan Data kami Aphaia Ltd boleh dihubungi melalui e-mel di dpo@aphaia.co.uk.

Apakah maklumat peribadi tentang pelanggan yang dikumpulkan oleh Uptime dan mengapa?

Jika anda hanya melawat Uptime untuk meneliti dan menyemaknya, kami hanya mengumpul Maklumat Automatik, seperti Kuki.  Untuk pemahaman yang lebih baik tentang cara kami menggunakan Kuki dan cara menukar tetapan Kuki anda atau menyahdayakan Kuki sama sekali, sila lawati halaman Dasar Kuki Uptime.

Jika anda memutuskan untuk memuat turun dan menggunakan Aplikasi Uptime, kami akan mengumpulkan maklumat seperti nama, nombor telefon dan/atau alamat e-mel anda untuk membolehkan anda menggunakan perkhidmatan Uptime, termasuk Aplikasi Uptime dan Laman Uptime (secara kolektif, "Perkhidmatan Uptime").  Kami juga mungkin memberi anda pilihan untuk memberikan maklumat tambahan, seperti maklumat media sosial.  Semua maklumat yang kami kumpulkan akan digunakan untuk berkomunikasi dengan anda dan untuk mengumpul data tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan Uptime.

Berikut adalah jenis maklumat yang kami kumpulkan dan cara teknikal yang kami gunakan untuk mengumpulkannya:

Maklumat yang Anda Berikan kepada Kami

Uptime menerima dan menyimpan apa-apa maklumat yang anda berikan berhubung dengan Perkhidmatan Uptime menggunakan borang elektronik di mana kami meminta anda memasukkan data peribadi tertentu melalui aplikasi pihak ketiga kami, yang dikenal pasti dalam jadual di bawah. Kami akan menggunakan alamat e-mel anda untuk menghantar maklumat mengenai kemas kini dan ciri Uptime, serta e-mel transaksi dan pemasaran, dll. Anda boleh memilih untuk tidak menerima e-mel pemasaran dengan mengklik "berhenti melanggan" dalam mana-mana e-mel yang mungkin anda terima atau bila-bila masa dalam Tetapan aplikasi Uptime.

Apakah Tujuan Uptime Memproses Maklumat Peribadi Anda?

Kami memproses maklumat peribadi anda untuk mengendalikan, menyediakan, dan meningkatkan Perkhidmatan Uptime. Tujuan ini termasuk:

Komunikasi dengan anda

,

Kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk berkomunikasi dengan anda berhubung dengan Perkhidmatan Uptime apabila anda log masuk ke Aplikasi Uptime.

Analisis dan enjin cadangan

Kami

menganalisis penggunaan Perkhidmatan Uptime anda supaya sistem kami dapat belajar berdasarkan pilihan anda dan memberikan cadangan yang sesuai kepada anda dan pengguna lain.

Data peribadi yang merupakan sebahagian daripada sumber kami

Sekiranya data peribadi adalah sebahagian daripada sumber yang disediakan melalui Perkhidmatan Uptime, kami akan memproses data tersebut untuk menjadikan sumber tersebut tersedia dan boleh diakses melalui aplikasi, termasuk pengesyoran dan carian.

Adakah Uptime Berkongsi Maklumat Peribadi Anda?

Data peribadi yang kami proses boleh dikongsi dengan analitik, komunikasi, pangkalan data, pengesahan, pemasaran, kandungan dan pengurusan pengguna, ujian, infrastruktur awan dan penyedia perkhidmatan awan lain, perekrutan dan penyedia perkhidmatan HR. Jika anda telah menebus tawaran langganan pukal, kami juga mungkin berkongsi maklumat mengenai pendaftaran pengguna dan penggunaan kumulatif Aplikasi Uptime pengguna kepada syarikat yang menyediakan tawaran tersebut. Sekiranya maklumat peribadi dikongsi dengan entiti di negara ketiga tanpa keputusan yang mencukupi, mekanisme pemindahan yang sesuai seperti Klausa Kontrak Standard akan digunakan untuk melindungi data anda di bidang kuasa tersebut.

Sejauh Manakah Maklumat Mengenai Saya Selamat?

Kami sedang mereka bentuk sistem kami dengan mengambil kira keselamatan dan privasi anda.  Kami berusaha untuk melindungi keselamatan maklumat anda semasa penghantaran dengan menggunakan perisian Lapisan Soket Selamat (SSL), yang menyulitkan maklumat yang anda masukkan.  Kami juga mengekalkan perlindungan fizikal, elektronik dan prosedur berkaitan dengan pengumpulan, penyimpanan dan pendedahan maklumat peribadi.  Kami yakin bahawa kami menggunakan teknologi terkini untuk memastikan maklumat anda dilindungi sepenuhnya.

Apakah pilihan yang saya ada?

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan atau bantahan tentang cara kami mengumpul dan memproses maklumat peribadi anda, sila hubungi kami di privacy@uptime.app atau Pegawai Perlindungan Data kami secara langsung di dpo@aphaia.co.uk

Berapa Lamakah Kami Menyimpan Maklumat Peribadi Anda?

Kami menyimpan maklumat peribadi anda selagi diperlukan untuk membolehkan penggunaan berterusan Perkhidmatan Uptime anda. Dalam kes maklumat peribadi yang berkaitan dengan sumber, kami menyimpan data selagi sumber tersebut kekal tersedia melalui Perkhidmatan Uptime. Jika anda ingin Uptime memadamkan maklumat peribadi anda dan/atau ingin Uptime berhenti menghubungi anda, sila hantar e-mel kepada Pengawal Data di privacy@uptime.app.  Sebarang e-mel daripada Uptime juga akan mempunyai pautan untuk anda memilih untuk tidak menerima e-mel masa depan daripada Uptime.

Apakah Hak Saya Di Bawah GDPR?

Tertakluk kepada undang-undang EU, anda mempunyai hak berikut berhubung dengan maklumat peribadi anda, yang boleh dilaksanakan dengan menghantar e-mel kepada privacy@uptime.app.

Hak akses: Jika kami memproses maklumat peribadi anda, anda boleh meminta salinan maklumat tersebut dengan menghantar e-mel kepada privacy@uptime.app.

Hak untuk membetulkan: Jika maklumat peribadi anda tidak tepat atau tidak lengkap, anda berhak untuk meminta kami membetulkan atau melengkapkannya.  Jika kami berkongsi maklumat peribadi anda dengan orang lain, kami akan memberitahu mereka tentang pembetulan jika boleh.

Hak untuk memadamkan: Anda boleh meminta kami memadamkan maklumat peribadi anda dalam beberapa keadaan, seperti di mana kami tidak lagi memerlukannya atau anda menarik balik persetujuan anda.  

Hak untuk menyekat pemprosesan: Anda boleh meminta kami menyekat atau menyekat pemprosesan maklumat peribadi anda dalam keadaan tertentu, seperti sekiranya anda mempertikaikan ketepatan data atau membantah kami memprosesnya, tertakluk kepada GDPR UK.

Hak untuk kemudahalihan data: Anda mempunyai hak untuk mendapatkan maklumat peribadi anda daripada kami yang anda bersetuju untuk memberi kami atau yang telah diberikan kepada kami seperti yang diperlukan berkaitan dengan kontrak kami dengan anda. Kami akan memberikan anda maklumat peribadi anda dalam format berstruktur, biasa digunakan dan boleh dibaca oleh mesin. Anda boleh menggunakannya semula di tempat lain.

Hak untuk membantah: Anda boleh meminta kami pada bila-bila masa untuk berhenti memproses maklumat peribadi anda apabila kami memproses data anda berdasarkan kepentingan sah kami, dengan syarat tiada alasan sah yang kukuh untuk pemprosesan selanjutnya wujud.

Hak berhubung dengan pembuatan keputusan dan pemprofilan automatik: Anda berhak untuk bebas daripada keputusan berdasarkan pemprosesan automatik maklumat peribadi anda semata-mata, termasuk pemprofilan, melainkan jika ini perlu berhubung dengan kontrak antara anda dan kami atau anda memberikan persetujuan eksplisit anda terhadap penggunaan ini.

Hak untuk menarik balik persetujuan: Jika kami bergantung pada persetujuan anda untuk memproses maklumat peribadi anda, anda berhak menarik balik persetujuan itu pada bila-bila masa, tetapi ini tidak akan menjejaskan sebarang pemprosesan data anda yang telah berlaku.

Hak untuk membuat aduan dengan pihak berkuasa perlindungan data: Jika anda mempunyai kebimbangan mengenai amalan privasi kami, termasuk cara kami mengendalikan maklumat peribadi anda, anda boleh melaporkannya kepada ico.org.uk Untuk

melaksanakan mana-mana hak di atas, atau jika anda mempunyai sebarang soalan yang berkaitan dengan hak anda, sila hantar e-mel ke privacy@uptime.app.  Kami mungkin perlu meminta maklumat khusus daripada anda apabila anda menggunakan hak anda untuk mengesahkan identiti anda dan untuk mempercepatkan respons kami. Kami mungkin tidak dapat memenuhi permintaan anda jika kami tidak dapat mengenal pasti anda.

Dasar kami terhadap kanak-kanak

Uptime adalah Laman Audiens Umum dan Perkhidmatan Uptime hanya tersedia untuk orang yang berumur 13 tahun ke atas.

Perkhidmatan Uptime tidak ditujukan kepada orang di bawah umur 13 tahun dan kami tidak dengan sengaja mengumpul maklumat peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kanak-kanak di bawah umur 13 tahun dilarang memberikan apa-apa maklumat peribadi kepada Laman ini. Jika anda menyedari bahawa anak anda telah memberikan maklumat peribadi kepada kami tanpa persetujuan anda, sila hubungi kami menggunakan butiran di bawah supaya kami boleh mengambil langkah-langkah untuk mengalih keluar maklumat tersebut dan menamatkan akaun kanak-kanak tersebut.

Hak privasi California anda

Menurut "Shine The Light law (Statut California § 1798.983), penduduk California berhak, sekali setahun dan percuma, untuk meminta pendedahan kategori maklumat peribadi tertentu kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran langsung mereka sendiri pada tahun kalendar sebelumnya, jika ada.  Anda boleh meminta maklumat ini dengan menghubungi kami di privacy@uptime.app dan nyatakan dalam baris subjek e-mel, "California Shine The Light Request."  Sila sertakan alamat surat-menyurat, negeri kediaman dan alamat e-mel anda dengan permintaan anda.

Untuk penduduk California di bawah umur 18 tahun dan pengguna berdaftar Uptime App atau Tapak Uptime, undang-undang California (Kod Perniagaan dan Profesional § 22581) memperuntukkan bahawa anda boleh meminta pengalihan keluar kandungan atau maklumat yang anda siarkan di Aplikasi Uptime atau Tapak Uptime.  Sebarang permintaan sedemikian hendaklah dihantar kepada kami di privacy@uptime.app bersama-sama dengan perihalan kandungan yang disiarkan atau maklumat lain yang akan dikeluarkan.  Walau bagaimanapun, anda dinasihatkan bahawa undang-undang yang berkenaan tidak boleh membenarkan kami mengalih keluar kandungan anda yang dipadamkan sepenuhnya atau secara komprehensif atau atas sebab-sebab lain seperti yang dinyatakan dalam undang-undang California ini.

Akta Privasi Pengguna California

Akta Privasi Pengguna California (CCPA), berkuat kuasa 1 Januari 2020, memberi pengguna California hak yang dipertingkatkan berkenaan dengan maklumat peribadi mereka yang dikumpulkan oleh perniagaan.  Pertama, pengguna California boleh memilih untuk tidak menjual maklumat peribadi mereka kepada orang atau pihak lain.  Kedua, mereka mempunyai hak untuk mengetahui:

1. Bahagian maklumat khusus perniagaan tentang pengguna;

2. Kategori maklumat peribadi yang telah dikumpulkan tentang pengguna;

3. Kategori sumber maklumat peribadi dikumpulkan;

4. Kategori maklumat peribadi yang dijual atau didedahkan oleh perniagaan untuk tujuan perniagaan tentang pengguna;

5. Kategori pihak ketiga yang mana maklumat peribadi itu dijual atau didedahkan untuk tujuan perniagaan; dan

6. Tujuan perniagaan atau komersial untuk mengumpul atau menjual maklumat peribadi.

Di samping itu, pengguna California boleh meminta maklumat peribadi yang dikumpulkan oleh perniagaan tentang mereka dipadamkan daripada sistem dan rekod perniagaan.

Uptime ialah perniagaan yang dilindungi di bawah CCPA kerana ia mengumpul dan memproses maklumat peribadi pengguna California.  Dasar Privasi ini menyediakan notis yang diperlukan kepada pengguna California.

Uptime tidak menjual sebarang maklumat peribadi kepada pihak ketiga buat masa ini untuk sebarang tujuan.  

Untuk membuat "permintaan untuk mengetahui" atau meminta untuk memadamkan maklumat peribadi anda, hantarkan e-mel kepada kami di privacy@uptime.app.  (Sila letakkan sama ada "Permintaan untuk Mengetahui" atau "Permintaan untuk Memadam" dalam tajuk subjek e-mel anda.)  Kami akan menghormati permintaan ini untuk individu AS sama ada anda layak atau tidak sebagai pengguna California di bawah CCPA.

Kami akan mengesahkan penerimaan permintaan anda dalam masa 10 hari bersama-sama dengan penerangan tentang langkah-langkah yang akan kami ambil untuk mengesahkan dan bertindak balas.  Kami mesti memberikan maklumat yang diminta atau memadamkan maklumat peribadi anda dalam masa 45 hari dari tarikh penerimaan permintaan anda tetapi boleh menggunakan 45 hari tambahan, tetapi kami mesti memberitahu anda bahawa masa tambahan diperlukan.  

Apabila menghubungi kami, kami mungkin meminta anda memberikan maklumat peribadi tertentu yang terhad, seperti nama, alamat e-mel dan/atau nama pengguna anda untuk mengesahkan permintaan anda dan dipadankan dengan rekod dan sistem kami.  Ini adalah untuk melindungi daripada penipuan.  Kami tidak akan menyimpan maklumat peribadi ini atau menggunakan maklumat tersebut untuk sebarang tujuan lain.  Dan kami perlu mencari rekod dan sistem kami hanya untuk 12 bulan sebelumnya.

Jangan Jejaki

Kami pada masa ini tidak bersetuju dengan isyarat Jangan Jejaki berasaskan pelayar.

Perubahan kepada dasar ini

Kami boleh meminda Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa agar ia mencerminkan persekitaran kawal selia dan amalan pengumpulan dan pendedahan data kami sendiri dengan tepat. Oleh itu, anda harus menyemak dasar ini secara berkala. Apabila kami mengubah Dasar Privasi ini dengan cara yang material, kami akan mengemas kini tarikh "kali terakhir diubah suai" di bahagian atas Dasar Privasi ini. Perubahan kepada Dasar Privasi ini berkuat kuasa apabila ia disiarkan di halaman ini.

Aduan

Sekiranya anda mempunyai aduan mengenai pengendalian kami terhadap maklumat peribadi anda, anda berhak membuat aduan dengan badan penyeliaan, Pesuruhjaya Maklumat - ico.org.uk. Butiran cara melakukan ini dinyatakan dalam bahagian "untuk orang awam". Walau bagaimanapun, Uptime mengalu-alukan peluang untuk menyelesaikan sebarang aduan dan kami mencadangkan anda merujuk aduan anda melalui e-mel terlebih dahulu kepada privacy@uptime.app sebelum membuat aduan kepada Pesuruhjaya Maklumat.

Jika anda menetap di Australia

Jika anda mempunyai sebarang aduan yang berkaitan dengan pengurusan maklumat peribadi anda yang dikumpulkan di Australia, sila kemukakan aduan anda melalui e-mel kepada privacy@uptime.app.

Pengawal Data kami akan mempertimbangkan aduan tersebut dan menasihati anda tentang keputusan mereka secara bertulis dalam masa yang munasabah dari penerimaan aduan.  Jika anda tidak berpuas hati selepas membuat aduan dengan kami dan telah memberi kami masa yang munasabah untuk bertindak balas, maka anda mempunyai hak untuk membuat aduan dengan Pejabat Pesuruhjaya Maklumat Australia - https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us/

Bagaimana jika saya masih mempunyai soalan?

Jika anda mempunyai sebarang kebimbangan mengenai privasi di Uptime atau ingin menghubungi Pengawal Data kami, sila hantar e-mel kepada privacy@uptime.app dengan penerangan menyeluruh tentang isu anda dan kami akan cuba menyelesaikannya untuk anda.

Sila ambil perhatian bahawa versi Bahasa Inggeris Dasar Privasi Uptime yang anda terima semasa membuat akaun anda mengikat dan yang paling terkini. Terjemahan perjanjian terpilih juga tersedia dalam tempoh masa yang munasabah selepas versi Bahasa Inggeris dikemas kini. Sebarang terjemahan disediakan untuk kemudahan anda.