Logo Uptime
pl
Mężczyzna zakrywający usta palcem wskazującym w geście uciszania

Polityka prywatności

[Zmodyfikowano 13 lipca 2023 r.]

Ochrona danych osobowych

Uptime App Ltd. („Uptime”) dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prywatność użytkowników. Dlatego poniżej staramy się odpowiedzieć na wszelkie pytania. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich osób, które korzystają z aplikacji Uptime („Aplikacja Uptime”) lub pojawiają się w niej lub w związku z zasobami przez nią udostępnianymi, a także do witryny internetowej Uptime („Witryna Uptime”). Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności ma również zastosowanie do innych przypadków przetwarzania danych osobowych przez Uptime, w których nie przekazano innego powiadomienia, np. jeśli jesteś kandydatem ubiegającym się o stanowisko w Uptime. „Dane osobowe” są zdefiniowane w brytyjskim ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych („RODO”) jako „wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora”.

Innymi słowy, dane osobowe można opisać jako wszelkie informacje o użytkowniku, które umożliwiają jego identyfikację. Dane osobowe obejmują bezpośrednie informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale także mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, inne identyfikatory internetowe, elektroniczne dane o lokalizacji i zachowanie użytkownika w Internecie.

Dane osobowe, których używamy, znajdują się poniżej. Ponadto firma Uptime wyznaczyła inspektora ochrony danych, który nadzoruje gromadzenie i ochronę danych osobowych użytkowników. Nasz inspektor ochrony danych Aphaia Ltd jest dostępny pod adresem e-mail dpo@aphaia.co.uk.

Jakie dane osobowe klientów gromadzi Uptime i dlaczego?

Jeśli odwiedzasz Uptime tylko po to, aby się rozejrzeć i sprawdzić, zbieramy tylko informacje automatyczne, takie jak pliki cookie. Aby dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób używamy plików cookie i jak zmienić ustawienia plików cookie lub całkowicie wyłączyć pliki cookie, odwiedź stronę Polityki plików cookie Uptime.

Jeśli użytkownik zdecyduje się pobrać Aplikację Uptime i korzystać z niej, będziemy zbierać informacje takie jak imię i nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, aby umożliwić korzystanie z usług Uptime, w tym Aplikacji Uptime i Witryny Uptime (łącznie „Usługi Uptime”). Możemy również umożliwić użytkownikowi podanie dodatkowych informacji, takich jak informacje z mediów społecznościowych. Wszystkie gromadzone przez nas informacje będą wykorzystywane do komunikacji z użytkownikiem i gromadzenia danych na temat sposobu korzystania przez niego z Usług Uptime.

Oto rodzaje informacji, które gromadzimy i środki techniczne, których do tego używamy:

Informacje, które nam przekazujesz

Uptime otrzymuje i przechowuje wszelkie informacje podane przez użytkownika w związku z Usługami Uptime w formularzu elektronicznym, w którym prosimy użytkownika o wprowadzenie pewnych danych osobowych za pośrednictwem naszych aplikacji stron trzecich, które są określone w poniższej tabeli. Będziemy używać Twojego adresu e-mail do wysyłania Ci informacji o aktualizacjach i funkcjach Uptime, a także sprzedażowych i marketingowych wiadomości e-mail itp. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania marketingowych wiadomości e-mail, klikając „Anuluj subskrypcję” w dowolnej otrzymanej wiadomości e-mail lub w dowolnym momencie w ustawieniach aplikacji Uptime.

W jakim celu Uptime przetwarza dane osobowe użytkownika?

Przetwarzamy dane osobowe użytkownika w celu obsługi oraz świadczenia i ulepszania Usług Uptime. Cele:

Komunikacja z użytkownikiem

Używamy danych osobowych użytkownika do komunikowania się z nim w związku z Usługami Uptime po zalogowaniu do Aplikacji Uptime.

Analityka i algorytm rekomendacji

Analizujemy korzystanie z Usług Uptime przez użytkownika, aby nasz system mógł uczyć się na podstawie jego preferencji i dostarczać mu odpowiednie rekomendacje.

Dane osobowe stanowiące część naszych zasobów

W przypadku, w którym dane osobowe są częścią zasobów dostarczanych za pośrednictwem Usług Uptime, przetwarzamy te dane w celu udostępnienia zasobów za pośrednictwem aplikacji, w tym rekomendacji i wyszukiwania.

Czy Uptime udostępnia dane osobowe użytkowników?

Przetwarzane przez nas dane osobowe mogą być udostępniane firmom zajmującym się analizą, komunikacją, bazami danych, uwierzytelnianiem, marketingiem, zarządzaniem treścią i użytkownikami, testowaniem, infrastrukturą chmury i innym dostawcom usług w chmurze, rekrutacją i usługami HR. Jeśli użytkownik skorzystał z oferty subskrypcji zbiorczej, możemy również udostępnić informacje dotyczące rejestracji użytkownika i łącznego korzystania z aplikacji Uptime firmie, która dostarczyła ofertę. W przypadku, gdy dane osobowe są udostępniane podmiotom w krajach trzecich bez decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, w celu ochrony danych użytkownika w takich jurysdykcjach stosuje się odpowiedni mechanizm przekazywania danych, taki jak standardowe klauzule umowne.

Jak bezpieczne są informacje o mnie?

Projektujemy nasz system z myślą o bezpieczeństwie i prywatności użytkowników. Pracujemy nad ochroną bezpieczeństwa informacji podczas ich przesyłania przez protokół Secure Sockets Layer (SSL), które szyfruje wprowadzane informacje. Stosujemy również zabezpieczenia fizyczne, elektroniczne i proceduralne w związku z gromadzeniem, przechowywaniem i ujawnianiem danych osobowych. Jesteśmy przekonani, że korzystamy z najnowocześniejszych technologii, aby zapewnić pełną ochronę danych użytkownika.

Jaki mam wybór?

W razie pytań lub zastrzeżeń dotyczących sposobu gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych, prosimy o kontakt na adres privacy@uptime.app lub bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem dpo@aphaia.co.uk.

Jak długo przechowujemy dane osobowe użytkownika?

Przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne, aby umożliwić użytkownikowi dalsze korzystanie z Usług Uptime. W przypadku danych osobowych związanych z zasobami przechowujemy je tak długo, jak długo zasób pozostaje dostępny za pośrednictwem Usług Uptime. Jeśli użytkownik chce, aby Uptime usunął jego dane osobowe i/lub zaprzestał kontaktowania się z nim, należy napisać do administratora danych na adres privacy@uptime.app. Wszelkie wiadomości e-mail od Uptime będą również zawierały link umożliwiający rezygnację z otrzymywania wiadomości e-mail od Uptime w przyszłości.

Jakie przysługują mi prawa na mocy RODO?

Zgodnie z prawem UE użytkownikowi w odniesieniu do jego danych osobowych przysługują następujące prawa, których można dochodzić, wysyłając wiadomość e-mail na adres privacy@uptime.app.

Prawo dostępu: Jeśli przetwarzamy dane osobowe, można poprosić o kopię tych informacji w wiadomości e-mail na adres privacy@uptime.app.

Prawo do sprostowania: Jeśli dane osobowe użytkownika są niedokładne lub niekompletne, użytkownik ma prawo zażądać ich poprawienia lub uzupełnienia. Jeśli udostępniliśmy dane osobowe użytkownika innym osobom, w miarę możliwości poinformujemy je o korekcie.

Prawo do usunięcia danych: Użytkownik może zwrócić się do nas z wnioskiem o usunięcie jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, np. gdy nie są one już nam potrzebne lub gdy użytkownik wycofa swoją zgodę.

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik może poprosić nas o ograniczenie lub „zablokowanie” przetwarzania jego danych osobowych w pewnych okolicznościach, takich jak zakwestionowanie dokładności danych lub sprzeciw wobec ich przetwarzania przez nas, zgodnie z brytyjskim RODO.

Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo do uzyskania od nas swoich danych osobowych, na których przekazanie wyraził zgodę lub które zostały nam przekazane jako niezbędne w związku z naszą umową z użytkownikiem. Przekażemy użytkownikowi dane osobowe w strukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Użytkownik może je ponownie wykorzystać w innym miejscu.

Prawo do sprzeciwu: Użytkownik może w dowolnym momencie poprosić nas o zaprzestanie przetwarzania jego danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy jego dane na podstawie naszych uzasadnionych interesów, pod warunkiem, że nie istnieją żadne istotne uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania.

Prawa związane ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji i profilowaniem: Użytkownik ma prawo do wolności od decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu jego danych osobowych, w tym profilowaniu, chyba że jest to konieczne w związku z umową między użytkownikiem a nami lub użytkownik udzieli wyraźnej zgody na takie wykorzystanie.

Prawo do wycofania zgody: Jeśli polegamy na zgodzie użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, użytkownik ma prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie jego danych, które już miało miejsce.

Prawo do złożenia skargi do organu ochrony danych: Jeśli użytkownik ma obawy dotyczące naszych praktyk w zakresie prywatności, w tym sposobu, w jaki przetwarzaliśmy jego dane osobowe, można zgłosić je do ico.org.uk

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw lub w razie jakichkolwiek pytań dotyczących praw przysługujących użytkownikom, należy wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@uptime.app. Może zaistnieć potrzeba zażądania od użytkownika określonych informacji w celu potwierdzenia jego tożsamości i przyspieszenia naszej odpowiedzi. Jeśli nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika, możemy odmówić spełnienia jego żądania.

Nasza polityka wobec dzieci

Uptime jest Witryną Ogólnodostępną, a Usługi Uptime są dostępne wyłącznie dla osób w wieku 13 lat i starszych.

Usługi Uptime nie są skierowane do osób poniżej 13 roku życia i nie zbieramy świadomie danych osobowych na temat dzieci poniżej 13 roku życia. Dzieciom poniżej 13 roku życia zabrania się podawania jakichkolwiek danych osobowych w Witrynie. Jeśli dowiesz się, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe bez Twojej zgody, skontaktuj się z nami, korzystając z poniższych danych, abyśmy mogli podjąć kroki w celu usunięcia takich informacji i zamknięcia konta dziecka.

Kalifornijskie prawa do prywatności

Na mocy kalifornijskiej ustawy „Shine The Light” (California Statute § 1798.983) mieszkańcy stanu Kalifornia mają prawo, raz w roku i bezpłatnie, zapytać o to, jakie dane osobowe udostępniano firmom zewnętrznym do celów marketingu bezpośredniego w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli miało to miejsce. Użytkownik może zażądać tych informacji w wiadomości e-mail wysyłanej na adres privacy@uptime.app, wpisując w temacie „California Shine The Light Request”. Do wniosku należy dołączyć adres korespondencyjny, kraj zamieszkania i adres e-mail.

W przypadku mieszkańców Kalifornii w wieku poniżej 18 lat i zarejestrowanych użytkowników Aplikacji Uptime lub Witryny Uptime, prawo Kalifornii (Business and Professionals Code § 22581) stanowi, że użytkownik może zażądać usunięcia treści lub informacji opublikowanych w Aplikacji Uptime lub Witrynie Uptime. Każde takie żądanie należy przesłać do nas na adres privacy@uptime.app wraz z opisem opublikowanej treści lub innych informacji, które mają zostać usunięte. Należy jednak pamiętać, że całkowite bądź kompleksowe usunięcie treści może nie być możliwe na mocy postanowień prawa miejscowego lub z innych powodów określonych w prawie stanu Kalifornia.

Kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych

Kalifornijska ustawa o ochronie danych osobowych (California Consumer Privacy Act, CCPA), obowiązująca od 1 stycznia 2020 r., daje konsumentom w Kalifornii rozszerzone prawa w odniesieniu do ich danych osobowych gromadzonych przez firmy. Po pierwsze, konsumenci w Kalifornii mogą zrezygnować ze sprzedaży swoich danych osobowych innym osobom lub podmiotom. Po drugie, mają prawo do informacji:

1. Jakie konkretne informacje o konsumencie posiada firma.

2. Kategorie danych osobowych zebranych na temat konsumenta.

3. Kategorie źródeł pochodzenia danych osobowych.

4. Kategorie danych osobowych, które przedsiębiorstwo sprzedało lub ujawniło konsumentowi w celach biznesowych.

5. Kategorie osób trzecich, którym dane osobowe zostały sprzedane lub ujawnione w celach biznesowych; oraz

6. Biznesowy lub komercyjny cel gromadzenia lub sprzedaży danych osobowych.

Ponadto konsumenci z Kalifornii mogą zażądać usunięcia danych osobowych zebranych na ich temat przez firmę z jej systemów i rejestrów.

Uptime jest firmą objętą CCPA, ponieważ gromadzi i przetwarza dane osobowe konsumentów z Kalifornii. Niniejsza Polityka prywatności zawiera wymagane powiadomienia dla konsumentów z Kalifornii.

Uptime nie sprzedaje obecnie żadnych danych osobowych stronom trzecim w żadnym celu.

Aby złożyć „wniosek o udzielenie informacji” lub wniosek o usunięcie danych osobowych, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@uptime.app. (W temacie wiadomości należy wpisać „Żądanie informacji” lub „Żądanie usunięcia”). Spełnimy te żądania w przypadku osób z USA, niezależnie od tego, czy użytkownik kwalifikuje się jako konsument z Kalifornii zgodnie z CCPA.

W ciągu 10 dni potwierdzimy otrzymanie wniosku wraz z opisem kroków, jakie podejmiemy w celu weryfikacji i udzielenia odpowiedzi. Musimy dostarczyć żądane informacje lub usunąć dane osobowe użytkownika w ciągu 45 dni od otrzymania żądania, ale możemy skorzystać z dodatkowych 45 dni pod warunkiem, że poinformuje użytkownika o konieczności przedłużenia.

Gdy się z nami kontaktujesz, możemy poprosić o podanie pewnych, ograniczonych danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres e-mail i/lub nazwa użytkownika, w celu zweryfikowania żądania i porównania z naszymi rejestrami i systemami. Ma to na celu ochronę przed oszustwami. Nie będziemy przechowywać tych danych osobowych ani wykorzystywać ich w żadnym innym celu. Musimy przeszukiwać nasze rejestry i systemy tylko do 12 miesięcy wstecz.

Nie śledź

Obecnie nie respektujemy sygnałów Do-Not-Track wysyłanych przez przeglądarki.

Zmiany niniejszej polityki

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejszą Politykę prywatności, aby dokładnie odzwierciedlała środowisko prawne oraz nasze własne praktyki w zakresie gromadzenia i ujawniania danych. W związku z tym należy okresowo przeglądać tę politykę. Gdy wprowadzimy do niniejszej Polityki prywatności daleko idące zmiany, zaktualizujemy datę „ostatniej modyfikacji” u góry niniejszej Polityki prywatności. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Skargi

W przypadku skargi dotyczącej przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, komisarza ds. informacji — ico.org.uk. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w sekcji „Informacje publiczne”. Jednak firma Uptime jest otwarta na możliwość rozwiązania każdej skargi i sugerujemy, aby najpierw skierować skargę pocztą elektroniczną na adres privacy@uptime.app przed jej złożeniem do komisarza ds. informacji.

Dla mieszkańców Australii

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek skargi dotyczące zarządzania jego danymi osobowymi, zebranymi w Australii, należy przesłać skargę pocztą elektroniczną na adres privacy@uptime.app.

Nasz administrator danych rozpatrzy skargę i poinformuje użytkownika o swojej decyzji na piśmie w rozsądnym terminie od otrzymania skargi. Jeśli użytkownik nie jest usatysfakcjonowany po złożeniu skargi w naszej firmie i dał nam odpowiednio dużo czasu na udzielenie odpowiedzi, ma prawo złożyć skargę do urzędu australijskiego komisarza ds. informacji — https://www.oaic.gov.au/about-us/contact-us/.

Dodatkowe pytania

Jeśli użytkownik ma jakiekolwiek wątpliwości dotyczące prywatności w Uptime lub chce skontaktować się z naszym administratorem danych, powinien wysłać wiadomość e-mail na adres privacy@uptime.app z dokładnym opisem problemu, a my postaramy się go rozwiązać.

Angielska wersja Polityki prywatności Uptime, którą użytkownik akceptuje w naszej witrynie, jest wiążąca i najbardziej aktualna. W rozsądnym terminie po aktualizacji angielskich wersji możemy udostępniać tłumaczenia wybranych umów. Wszelkie tłumaczenia zapewniamy dla wygody użytkowników.