Uptime-logotyp
sv
Person som läser ett dokument

Villkor

[Från och med 13 juli 2023]

 

Dessa villkor och bestämmelser (”Villkor”) styr din användning av Uptime App Ltd:s (”Uptime”) webbplats och Uptime-applikationen – www.uptime.app (”Uptime-tjänsterna”).  Genom att utforska och använda Uptime-tjänsterna godkänner du att vara bunden till och följa dessa Villkor.  Om du inte håller med om någon del av dessa Villkor ska du inte använda Uptime-tjänsterna.

 

Användning av Uptime-tjänsterna

Uptime-tjänsterna tillhandahålls endast för informationsändamål och erbjuder inte några specifika råd eller rekommendationer.  Du är ensam ansvarig för alla kostnader och utgifter som uppkommer i samband med din användning av Uptime-tjänsterna, inklusive, men inte begränsat till, eventuella avgifter relaterade till internetåtkomst.  Uptime kan ändra innehållet i Uptime-tjänsterna när som helst och utan något meddelande till dig. Genom att registrera dig för Uptime-tjänsterna med ett telefonnummer godkänner du att acceptera SMS-textmeddelanden för att verifiera ditt konto och logga in. Avgifter för standardmeddelanden och data kan tillkomma.

OBSERVERA ATT SAMMANFATTNINGAR, VIDEOR OCH ANNAT STÖDMATERIAL SOM ANVÄNDS AV UPTIME KANSKE INTE ÄR GODKÄNT AV OCH KANSKE INTE TILLHÖR FÖRFATTAREN OCH/ELLER INNEHÅLLSSKAPAREN/FÖRLÄGGAREN.

 

Tillgänglighet för Uptime-tjänsterna

Uptime förbehåller sig rätten att ändra, avbryta tillgången till eller upphöra med Uptime-tjänsterna, antingen tillfälligt eller permanent, antingen med eller utan meddelande till dig.  Uptime kan förhindra eller begränsa din tillgång till Uptime-tjänsterna om du inte följer någon del av dessa villkor eller tillämpliga lagar.

 

Licensavtal

Uptime ger dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-överförbar och återkallelig licens (”Licensen”) för att få tillgång till och använda Uptime-tjänsterna. Du får endast använda Uptime-tjänsterna på en enhet som du kontrollerar. Villkoren för den här licensen kommer även att gälla för alla uppgraderingar som Uptime tillhandahåller som ersätter och/eller kompletterar de ursprungliga Uptime-tjänsterna, om inte sådan uppgradering åtföljs av en separat licens, i vilket fall villkoren för den licensen kommer att gälla.

Men din rätt att använda Uptime-tjänsterna inkluderar inte något av följande, vilket uttryckligen är förbjudet när du använder Uptime-tjänsterna:

  • Att ändra eller på annat sätt göra någon härledd användning av Uptime-tjänsterna eller någon del därav;
  • Att använda någon datautvinning, robotar eller liknande datainsamlings- eller extraktionsmetoder, ladda ned (annat än sidcaching) av någon del av Uptime-tjänsterna eller någon information som finns däri;
  • Att försöka få tillgång till områden/funktioner i Uptime-tjänsterna som du inte är behörig att få tillgång till;
  • All aktivitet som kommer att äventyra säkerheten för Uptime-tjänsterna;
  • Reverse engineering eller tillgång till Uptime-tjänsterna för att bygga en konkurrerande produkt eller tjänst;
  • Att använda Uptime-tjänsterna på något sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta eller försämra funktionen hos Uptime-tjänsterna på något sätt; och/eller
  • Att använda Uptime-tjänsterna för andra ändamål än de avsedda eller på något sätt som bryter mot någon av villkoren och bestämmelserna i detta avtal.

Genom att använda eller få tillgång till Uptime-tjänsterna godkänner du, försäkrar och garanterar du att du inte kommer att göra något av detta. Vid icke-efterlevnad kan vi avsluta din användning av Uptime-tjänsterna.

 

Ålderskrav/ Tillstånd av förälder eller vårdnadshavare

Du måste vara minst 13 år gammal för att använda Uptime-tjänsterna.  Om du är under 18, försäkrar du att du har dina föräldrars eller vårdnadshavares tillstånd att använda Uptime-tjänsterna.  Be dem läsa detta avtal med dig.  Om du är en förälder eller laglig vårdnadshavare till en användare under 18 år, är du, genom att låta ditt barn använda Uptime-tjänsterna, bunden av villkoren i detta avtal och ansvarig för ditt barns aktivitet på Uptime-tjänsterna.

 

Prenumerationsvillkor

Du kommer att kunna få tillgång till de grundläggande Uptime-tjänsterna, vilket inkluderar den del av Uptime-appen som är tillgänglig för alla användare utan kostnad (den ”Basprenumerationen”).  Dessutom erbjuder Uptime Premium-innehåll, som ibland erbjuds gratis till användare under en begränsad tid enligt Uptimes eget gottfinnande.  Du kommer också att kunna få tillgång till Premium-innehåll genom att köpa Uptimes Premium-prenumeration på villkor som erbjuds till dig inom Uptime-appen.  Speciella Premium-prenumerationspriser kan erbjudas från tid till annan, men sådana erbjudanden garanteras inte och kan ändras när som helst.

 

Månads- och årsabonnemang för Premium

Premium-abonnemang erbjuds på års- eller månadsbasis.  Abonnemangspriserna baseras på lokal valuta och är specifika för varje land där Uptime-tjänsterna är tillgängliga.  Det kan finnas variationer i de priser som erbjuds mellan App Store och Google Play, och Uptime ansvarar inte för någon diskrepans.  Skatter kan också läggas till abonnemangsbeloppen av App Store och Google Play beroende på lokala krav, och Uptime är inte inblandad i eller ansvarig för sådan insamling.

 

Betalningsvillkor

Betalningar kommer att debiteras på förskottsbasis den dag du registrerar dig för en Premium-prenumeration och kommer att täcka användningen av den tjänsten månadsvis eller årligen som angivet.  Alla betalningar för Premium-prenumerationer kommer att göras genom Apples eller Googles köpprocess i appen.  Du erkänner och godkänner att Uptime inte äger eller kontrollerar dessa tredjepartsbetalningsprocessorer och kommer inte att hållas ansvarig för några krav, anspråk, skäl till åtgärd, skulder, förpliktelser, skador, kostnader eller utgifter, inklusive kostnader och rimliga advokatkostnader, som uppstår ur eller i relation till din användning av samma.  

Den månatliga Premium-prenumerationen kommer att debiteras månadsvis den dag i månaden då du ursprungligen registrerar dig för den månatliga Premium-prenumerationen och den årliga Premium-prenumerationen kommer att debiteras årligen på det datum då du ursprungligen registrerar dig för den årliga Premium-prenumerationen.  Den årliga Premium-prenumerationen inkluderar också en 7-dagars gratis avbokningsperiod.  Om du avbryter den årliga Premium-prenumerationen inom de första 7 dagarna av ditt första Premium-prenumerationsköp, kommer du inte att debiteras och din prenumeration kommer att återgå till en Basic-prenumeration.

Uptime kan ändra Premium-prenumerationspriserna när som helst. Om så är fallet kommer vi att ge dig rimligt meddelande om sådana prisändringar genom att varna dig för de nya priserna inom Uptime-appen, meddela dig via e-post och/eller textmeddelande.  Om du inte vill betala de nya priserna kan du avbryta din Premium-prenumeration innan sådan prishöjning och din prenumeration kommer att återgå till en Basic-prenumeration.

 

Avbrytande av prenumeration, återbetalningar och återställning av prenumeration

Du kan när som helst avbryta en Premium-prenumeration via inställningarna för prenumerationshantering i App Store eller Google Play.  Premium-prenumerationer som inte har avbrutits minst 24 timmar före slutet av prenumerationsfaktureringscykeln kommer automatiskt att förnyas, och du kommer att debiteras för den nya prenumerationsfaktureringscykeln i förskott.  Eventuell avbokning träder i kraft dagen efter den sista dagen av din Premium-prenumerationsperiod och din prenumeration kommer då att återgå till en grundläggande prenumeration.  Om du förnyar en Premium-prenumeration efter att din prenumeration har avbrutits, kommer dock dina sparade hack och annan Premium-funktionalitet att återställas.

Premium-prenumerationer är generellt sett icke återbetalningsbara och omfattas av återbetalningspolicyn för App Store och Google Play.  Detta innebär att Uptime inte kan bevilja återbetalningar och du måste kontakta App Store eller Google Play support om du vill försöka få någon form av återbetalning.  

 

Ytterligare villkor för internetprenumerationer Ingen återbetalning

På grund av den digitala naturen hos Uptime-appen är alla Premium-prenumerationer som köpts på internet (inklusive på www.uptime.app och/eller alla relaterade domäner) strikt icke återbetalningsbara, såvida inte en provperiod erbjuds ("Provperiodserbjudande") och det uttryckligen anges på din prenumerationsbekräftelse.  Om du avbryter under perioden som anges i Provperiodserbjudandet kommer din Premium-prenumeration att avbrytas och du kommer inte att debiteras.  Du kan när som helst avbryta din Premium-prenumeration på Uptime-tjänsterna, och du kommer att fortsätta ha Premium-åtkomst till Uptime-tjänsterna under resten av din Premium-prenumerationsperiod.  

När du köper en Premium-prenumeration genom Uptime ger du Uptime tillåtelse att debitera din valda betalningsmetod varje överenskommen period (varje månad för en månatlig Premium-prenumeration och varje år för en årlig Premium-prenumeration) för beloppet av den överenskomna avgiften, varje period tills din Premium-prenumeration avbryts.  

Uptime lämnar inte återbetalningar eller krediter för någon delvis använd Premium-prenumeration av någon anledning, inklusive din missnöjdhet med Uptime-tjänsterna.  Du erkänner härmed att genom att skapa ett konto med Uptime och betala för din Premium-prenumeration har du börjat använda Uptime-tjänsterna och Uptime har påbörjat sin avtalsmässiga prestation.  Därmed avstår du frivilligt från någon rätt till återkallande som tillhandahålls av artikel 16(m) i den europeiska konsumenträttighetsdirektivet (CRD) eller någon liknande konsumentlagstiftning på ditt territorium.

 

Överlappande prenumerationer

Om du köper en Premium-prenumeration och därefter inkluderas i en samlad prenumeration, till exempel genom en arbetsgivare, Uptime-ansluten partner, familj osv. (”Ytterligare prenumeration”), kommer den Ytterligare prenumerationen inte automatiskt att avsluta din befintliga Premium-prenumeration, och din Premium-prenumeration kommer att fortsätta att förnyas automatiskt enligt dess ursprungliga villkor tills den avbryts. Du måste avbryta din befintliga Premium-prenumeration när du registrerar din Ytterligare prenumeration för att hindra din Premium-prenumeration från att automatiskt förnyas i slutet av månaden eller året för din prenumerationstid.  Inga återbetalningar kommer att ges för överlappande prenumerationer.

 

Villkor för presentkort

Uptime erbjuder nu presentkort, som finns tillgängliga i specifika belopp och kan lösas in för en Premium-prenumeration.  Presentkorten löper ut ett år från inköpsdatumet och finns för närvarande i tre valutor: euro (EUR), brittiska pund (GBP) och amerikanska dollar (USD).  Beroende på beloppet på det köpta presentkortet kan det lösas in för en månads- eller årsprenumeration.

Presentkort överförs med kampanjkoder, som syns på själva presentkortet.  För att lösa in ett presentkort måste du registrera dig på www.uptime.app och skriva in presentkortskoden i fältet för kampanjkod.  Presentkort har inget kontantvärde och kan endast lösas in för en Premium-prenumeration av Uptime-appen.

Efter att du har valt en månads- eller årsprenumeration av Premium, kommer den första månaden eller det första året av din Premium-prenumeration att vara kostnadsfritt enligt värdet på ditt presentkort.  Till exempel skulle ett presentkort på 14,99 GBP täcka en månads Premium-prenumeration och ett presentkort på 59,99 GBP skulle täcka en årlig Premium-prenumeration.  Du kommer att bli ombedd att ange ett kreditkortsnummer, men beloppet som debiteras kommer att vara noll om inte kostnaden för den valda Premium-prenumerationen överstiger beloppet på presentkortet.  Till exempel kan du använda ett presentkort värt en gratis månad (14,99 GBP) för att minska kostnaden för en årlig Premium-prenumeration (59,99 GBP), i vilket fall du skulle vara ansvarig för att betala den återstående balansen (45,00 GBP).

Premium-prenumerationer är föremål för automatisk förnyelse och kommer att fortsätta att förnyas tills de avbryts.  Du kan när som helst avbryta din Premium-prenumeration, och du kommer att fortsätta att ha tillgång till Uptime-tjänsterna under resten av din Premium-prenumerationstid.

 

Immaterialrättigheter

Du erkänner och godkänner att Uptime-tjänsterna och alla immaterialrättigheter i tjänsterna och dess innehåll ägs av Uptime och/eller dess licensgivare och ingenting i dessa Villkor ger dig några äganderättigheter i Uptime-tjänsterna eller dess innehåll. Du får endast använda Uptime-tjänsterna och dess innehåll som tillåtet enligt dessa Villkor och som nödvändigt för att du ska kunna få tillgång till eventuella tjänster vi kan tillhandahålla dig genom Uptime-tjänsterna.

Du får inte kringgå eller radera någon copyright, några varumärken eller andra äganderättsmeddelanden som finns i Uptime-tjänsterna, inklusive immaterialrättsmeddelanden, eller någon annan säkerhetsteknik inbäddad i eller som finns i Uptime-tjänsterna.

 

Reproduktion av Uptime-tjänster, tredjepartsinformation och länkar

Du får inte kopiera, reproducera eller redistribuera någon av Uptime-tjänsterna eller dess innehåll, helt eller delvis, om du inte har Uptimes uttryckliga skriftliga samtycke att göra det.

Alla länkar eller anslutningar till tredjepartswebbplatser, webbtjänster och innehåll som finns i Uptime-tjänsterna är inte under Uptimes kontroll och Uptime ansvarar inte för, och stödjer inte, sådana webbplatser, webbtjänster och innehåll eller eventuella cookies som sådana tredje parter kan placera på din dator eller enhet. Din användning av dessa tredjepartswebbplatser, webbtjänster och innehåll kan vara föremål för tredjepartsvillkor och krav och du erkänner och godkänner att du är ansvarig för att följa dessa. Du ska använda ditt eget oberoende omdöme när det gäller din interaktion med några tredjepartswebbplatser, webbtjänster eller innehåll.

 

Säkerhet

Du ska använda rimliga ansträngningar för att säkerställa att du inte introducerar datavirus, maskar, mjukvarubomber eller liknande objekt i Uptime-tjänsterna.   Du får inte använda Uptime-tjänsterna på ett sätt som kan skada, inaktivera, överbelasta, försämra eller äventyra Uptime-tjänsterna eller dess säkerhet.

 

Användning av AI-teknik

Uptime har införlivat användningen av AI-teknik i några av sina hack. Även om Uptime-verktyg kan ha använt AI-teknik för att generera text för användning i hack, finns det alltid manuella granskningar, redigeringar och kontroller av texten för att anpassa den till Uptimes format. Uptime kan även använda AI-teknik för att översätta hack till andra språk än de de ursprungligen skrevs på: dessa översättningar kanske inte redigeras och kan innehålla felaktigheter.

 

Korrekthet i informationen som finns i Uptime-tjänsterna

Även om Uptime verkligen försöker säkerställa att informationen i Uptime-tjänsterna är korrekt, ger varken Uptime eller några tredje parter någon garanti för noggrannheten, aktualiteten, prestandan, fullständigheten eller lämpligheten av innehållet som hittas eller erbjuds på Uptime-tjänsterna för något särskilt ändamål.  Du erkänner och godkänner att innehållet i Uptime-tjänsterna kan innehålla felaktigheter eller fel och att du förlitar dig på sådant innehåll helt på egen risk.

 

Ansvarsskyldighet

I den utsträckning som lagen tillåter, accepterar Uptime inget ansvar i något fall (inklusive, men inte begränsat till, (i) vårdslöshet för skador eller förluster av något slag, (ii) direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador eller förluster som uppstår till följd av, eller i samband med, fel, utelämnanden, defekter, datavirus eller systemfel, eller (iii) förlust av vinst, goodwill eller rykte) som härrör från eller i samband med åtkomst till, användning av, otillgänglighet av, prestanda för eller länkning till Uptime-tjänsterna eller något av dess innehåll.

Du bekräftar och samtycker till att om du inte äger datorn eller enheten på vilken du använder Uptime-tjänsterna, att du har fått tillstånd från ägaren att använda och nå Uptime-tjänsterna från en sådan dator eller enhet och att du är ansvarig för användningen av och åtkomsten till Upptidstjänsterna med hjälp av en sådan dator eller enhet.

 

Amazon Affiliate

Uptime deltar i Amazon Services LLC Associates Program, ett affiliate-annonseringsprogram som är utformat för att tillhandahålla ett sätt för webbplatser att tjäna reklamavgifter genom att annonsera och länka till amazon.com.   Som Amazon Associate kan Uptime tjäna provision från kvalificerade köp av böcker från Amazon.com eller Amazon.co.uk.

 

Andra affiliate-nätverk

Uptime ingår i Udemy Affiliate Program, ett affiliate-annonseringsprogram utformat som ger vår webbplats möjlighet att tjäna avgifter genom att länka till Udemy.com.  

Några av länkarna som finns inom Uptimes kurshack är också affiliate-länkar och Uptime är i processen att etablera ett affiliate-förhållande med företagen bakom dem. Följaktligen kan Uptime tjäna en provision om du köper kurser genom dessa länkar.  Uptime är speciellt i processen att bli en affiliate av flera affiliate-nätverk som Rakuten LinkShare och Skillshare, och deltagar i flera affiliate-program som erbjuds av enskilda organisationer som Coursera och MindValley.

 

Diverse

Uptime förbehåller sig rätten att uppdatera dessa Villkor från tid till annan genom att göra en reviderad version tillgänglig för dig på Uptime-tjänsterna. Din fortsatta användning av Uptime-tjänsterna efter eventuella ändringar innebär att du accepterar sådana ändringar. Det är ditt ansvar att kontrollera dessa Villkor från tid till annan för att verifiera sådana ändringar.   Uptime kan på liknande sätt revidera vår sekretesspolicy.

Du har ingen rätt att ändra dessa Villkor utan Uptimes uttryckliga skriftliga godkännande i förväg.

Uptime kan överlåta, förnya eller på annat sätt överföra någon av sina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor till en köpare av alla eller i stort sett alla våra tillgångar eller verksamhet som är involverad i utförandet av dessa Villkor, genom att ge dig skriftligt meddelande inklusive meddelande på Uptime-tjänsterna. Du får inte överlåta, förnya eller överföra någon av dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Villkor utan Uptimes skriftliga samtycke i förväg.

Ingen annan än en part till dessa Villkor har någon rätt att verkställa dem enligt Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 eller på annat sätt.

Om någon bestämmelse eller delbestämmelse i dessa Villkor hålls eller görs ogiltig, olaglig eller ogenomförbar av en domstol eller lagstiftningsinstrument, ska den anses ändrad i minsta möjliga utsträckning för att göra den giltig, laglig och genomförbar. Om sådan ändring inte är möjlig, ska den relevanta bestämmelsen eller delbestämmelsen anses vara borttagen. Eventuell ändring av eller borttagning av en bestämmelse eller delbestämmelse enligt denna klausul ska inte påverka giltigheten och verkställbarheten av resten av dessa Villkor.

Din användning av Uptime-tjänsterna och eventuella tvister som uppstår ur sådan användning är underkastade lagarna i England och Wales, och de engelska domstolarna kommer att ha jurisdiktion i sådana ärenden.

 

Integritet och kontakt från Uptime

Uptimes Integritetspolicy finns här. Observera att vi inte säljer din information till tredje part och att Uptime endast kontaktar dig i enlighet med den här Integritetspolicyn med de kontaktuppgifter som du har tillhandahållit.  Du kan få e-postmeddelanden om din prenumeration, för att informera dig om ändringar eller tillägg till Uptimes tjänster, i marknadsföringssyfte och/eller för att uppmuntra dig att bjuda in dina kolleger och vänner att använda Uptime.  Du kan när som helst avanmäla dig till dessa e-postmeddelanden genom att klicka på länken i e-postmeddelandet.

 

Företagsinformation

Uptime App Ltd. är registrerat i England och Wales, nummer 11587829, med sitt registrerade kontor på 1st Floor, The Glassmill, 1 Battersea Bridge Road, London SW11 3BZ.

Observera att den engelska versionen av Uptimes villkor som du accepterar när du skapar ditt konto är bindande och den mest uppdaterade. Översättningar av valda avtal kan även finnas tillgängliga under en rimlig tidsperiod efter att de engelska versionerna har uppdaterats. Översättningar tillhandahålls för din bekvämlighet.