Uptime-logo
nb
Person som leser et dokument

Vilkår

[Per 13. juli 2023]

Disse vilkårene («vilkårene») styrer din bruk av Uptime App Ltd. («Uptime») sitt nettsted og Uptime-appen – www.uptime.app («Uptime-tjenestene»). Ved å få tilgang til og bruke Uptime-tjenestene samtykker du i å være bundet av og overholde disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av disse vilkårene, må du ikke bruke Uptime-tjenestene.

Bruk av Uptime-tjenestene

Uptime-tjenestene er kun ment som informasjon og gir ingen spesifikke råd eller anbefalinger. Du er eneansvarlig for alle kostnader og utgifter du pådrar deg i forbindelse med din bruk av Uptime-tjenestene, inkludert, men ikke begrenset til eventuelle kostnader knyttet til internettilgang. Uptime kan når som helst og uten varsel endre innholdet i Uptime-tjenestene. Når du registrerer deg i Uptime-tjenestene ved hjelp av et telefonnummer, samtykker du i å motta tekstmeldinger for å verifisere kontoen din og logge deg på. Vanlige meldings- og datapriser kan gjelde.

VÆR OPPMERKSOM PÅ AT SAMMENDRAG, VIDEOER OG ANNET HJELPEMATERIALE SOM UPTIME BRUKER, KANSKJE IKKE ER GODKJENT AV ELLER TILKNYTTET FORFATTEREN, SKAPEREN ELLER UTGIVEREN AV INNHOLDET.

Uptime-tjenestenes tilgjengelighet

Uptime forbeholder seg retten til å endre, suspendere tilgangen til eller avvikle Uptime-tjenestene, enten midlertidig eller permanent, med eller uten varsel til deg. Uptime kan stoppe eller begrense tilgangen din til Uptime-tjenestene ved brudd på noen del av disse vilkårene eller gjeldende lover.

Lisensavtale

Uptime gir deg en begrenset, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar og gjenkallelig lisens («lisensen») som gir deg tilgangs- og bruksrett til Uptime-tjenestene. Du kan bare bruke Uptime-tjenestene på en enhet som du har kontroll over. Vilkårene i denne lisensen gjelder også for eventuelle oppgraderinger fra Uptime som erstatter eller supplerer de opprinnelige Uptime-tjenestene, med mindre en slik oppgradering ledsages av en separat lisens, og i så fall gjelder vilkårene i denne lisensen.

Din rett til å bruke Uptime-tjenestene omfatter imidlertid ikke noe av det følgende, som er uttrykkelig forbudt ved bruk av Uptime-tjenestene:

  • modifisering eller annen avledet bruk av Uptime-tjenestene eller deler av dem
  • bruk av datautvinning, roboter eller lignende datainnsamlings- eller datautvinningsmetoder samt nedlasting (bortsett fra bufring av sider) av deler av Uptime-tjenestene eller informasjon i dem
  • forsøk på å få tilgang til deler av eller funksjoner i Uptime-tjenestene som du ikke har tilgangsrett til
  • enhver aktivitet som vil kompromittere sikkerheten til Uptime-tjenestene
  • omvendt utvikling av eller tilgang til Uptime-tjenestene for å lage et konkurrerende produkt eller en konkurrerende tjeneste
  • bruk av Uptime-tjenestene på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste eller svekke funksjonaliteten til Uptime-tjenestene på noen måte, og
  • bruk av Uptime-tjenestene på en annen måte enn det som er tiltenkt, eller på en måte som bryter vilkårene i denne avtalen

Ved å bruke eller få tilgang til Uptime-tjenestene samtykker du i og garanterer du at du ikke vil gjøre noe av dette. Ved manglende overholdelse kan vi avslutte din bruk av Uptime-tjenestene.

Aldersgrenser og tillatelse fra foreldre eller foresatte

Du må være minst 13 år for å bruke Uptime-tjenestene. Hvis du er under 18 år, bekrefter du at du har tillatelse fra foreldre eller foresatte til å bruke Uptime-tjenestene. Be dem lese denne avtalen sammen med deg. Hvis du er forelder eller verge for en bruker under 18 år, er du, ved å la barnet bruke Uptime-tjenestene, underlagt vilkårene i denne avtalen og ansvarlig for barnets bruk av Uptime-tjenestene.

Abonnementsvilkår

Du vil få tilgang til de grunnleggende Uptime-tjenestene, som omfatter den delen av Uptime-appen som er gratis tilgjengelig for alle brukere («basisabonnementet»). I tillegg tilbyr Uptime Premium-innhold, som noen ganger tilbys gratis til brukere i en begrenset periode etter Uptimes eget skjønn. Du kan også få tilgang til Premium-innhold ved å kjøpe Uptimes Premium-abonnement på vilkår som tilbys deg i Uptime-appen. Fra tid til annen kan Premium-abonnementer tilbys til spesialpriser, men slike tilbud er ikke garantert og kan endres når som helst.

Månedlige og årlige Premium-abonnementer

Premium-abonnementer tilbys på årlig eller månedlig basis. Abonnementsprisene er basert på lokal valuta og er spesifikke for hvert land der Uptime-tjenestene er tilgjengelige. Det kan være variasjoner i prisene som tilbys i App Store og Google Play, og Uptime er ikke ansvarlig for eventuelle avvik. Avhengig av lokale krav kan App Store og Google Play også legge skatter og avgifter til abonnementsprisene, og Uptime er ikke involvert i eller ansvarlig for slik innkreving.

Betalingsvilkår

Betalinger skjer på forhåndsbetalingsbasis den dagen du tegner et Premium-abonnement, og vil dekke månedlig eller årlig bruk av tjenesten som oppgitt. Alle betalinger for Premium-abonnementer skjer via Apple eller Googles prosess for kjøp i app. Du erkjenner og samtykker i at Uptime ikke eier eller kontrollerer disse tredjeparts betalingstjenestene og ikke kan holdes ansvarlig for eventuelle krav, fordringer, søksmål, gjeldsforpliktelser, erstatningsansvar, skader eller utgifter, inkludert kostnader og rimelige advokatsalærer, som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med din bruk av disse.

Det månedlige Premium-abonnementet belastes månedlig den dagen i måneden du først tegner det månedlige Premium-abonnementet, mens det årlige Premium-abonnementet belastes årlig den dagen du først tegner det årlige Premium-abonnementet. Det årlige Premium-abonnementet omfatter også en syvdagers gratis oppsigelsesperiode. Hvis du sier opp det årlige Premium-abonnementet i løpet av de første syv dagene etter at du først kjøpte Premium-abonnementet, blir du ikke belastet, og abonnementet ditt går tilbake til et basisabonnement.

Uptime kan når som helst endre prisene på Premium-abonnementet. I så fall vil vi gi deg rimelig varsel om slike prisendringer ved å varsle deg om de nye prisene i Uptime-appen eller ved å sende deg en e-post eller en tekstmelding. Hvis du ikke ønsker å betale de nye prisene, kan du si opp Premium-abonnementet ditt før en slik prisøkning, og abonnementet går da tilbake til et basisabonnement.

Oppsigelse av abonnement, refusjon og gjenoppretting av abonnement

Du kan når som helst si opp et Premium-abonnement via App Store eller Google Plays innstillinger for abonnementsadministrasjon. Premium-abonnementer som ikke er sagt opp senest 24 timer før utløpet av abonnementets faktureringssyklus, fornyes automatisk, og du blir belastet for den nye faktureringssyklusen på forhåndsbetalingsbasis. En eventuell oppsigelse trer i kraft dagen etter den siste dagen i Premium-abonnementsperioden din, og abonnementet ditt går da tilbake til et basisabonnement. Hvis du fornyer et Premium-abonnement etter at abonnementet er sagt opp, vil imidlertid lagrede Hacks og annen Premium-funksjonalitet bli gjenopprettet.

Premium-abonnementer refunderes vanligvis ikke og er underlagt App Store og Google Plays retningslinjer for refusjon. Dette betyr at Uptime ikke kan gi refusjon, og at du må kontakte kundestøtten til App Store eller Google Play hvis du ønsker refusjon.

Tilleggsvilkår for internettabonnementer uten refusjon

På grunn av Uptime-appens digitale natur kan ingen Premium-abonnementer som er kjøpt på internett (inkludert på www.uptime.app eller relaterte domener), refunderes med mindre det tilbys en prøveperiode («prøvetilbud») og dette er uttrykkelig nevnt i abonnementsbekreftelsen. Hvis du sier opp abonnementet ditt i løpet av perioden som er oppgitt i prøvetilbudet, blir Premium-abonnementet kansellert, og du blir ikke belastet. Du kan når som helst si opp Premium-abonnementet på Uptime-tjenestene, og du vil da fortsatt ha Premium-tilgang til Uptime-tjenestene i resten av Premium-abonnementets varighet.

Når du kjøper et Premium-abonnement gjennom Uptime, gir du Uptime fullmakt til å belaste den valgte betalingsmåten din i hver avtalte periode (hver måned for et månedlig Premium-abonnement og hvert år for et årlig Premium-abonnement) for det avtalte beløpet inntil Premium-abonnementet ditt sies opp.

Uptime gir ikke refusjon eller kreditt for et delvis brukt Premium-abonnement, uansett årsak, inkludert din misnøye med Uptime-tjenestene. Du erkjenner herved at ved å opprette en konto hos Uptime og betale for Premium-abonnementet ditt har du begynt å bruke Uptime-tjenestene og Uptime har begynt å oppfylle kontrakten. Dermed fraskriver du deg frivillig enhver angrerett i henhold til paragraf 16(m) i det europeiske forbrukerrettighetsdirektivet (CRD) eller tilsvarende forbrukervernlovgivning i ditt territorium.

Overlappende abonnementer

Hvis du kjøper et Premium-abonnement og senere blir med i et gruppeabonnement, for eksempel gjennom en arbeidsgiver, Uptime-partner, familie osv. («tilleggsabonnement»), vil dette tilleggsabonnementet ikke automatisk avslutte det eksisterende Premium-abonnementet ditt, og Premium-abonnementet vil fortsette å fornyes automatisk i henhold til de opprinnelige vilkårene inntil det sies opp. Du må si opp det eksisterende Premium-abonnementet når du tegner tilleggsabonnementet, for å hindre at Premium-abonnementet fornyes automatisk ved utløpet av abonnementsperioden (måned eller år). Det gis ikke refusjon for overlappende abonnementer.

Vilkår for gavekort

Uptime tilbyr nå gavekort, som fås med bestemte verdier og kan innløses i et Premium-abonnement. Gavekortene utløper ett år etter kjøpsdatoen og fås for øyeblikket i tre valutaer: euro (€), britiske pund (£) og amerikanske dollar ($). Avhengig av gavekortets verdi kan det innløses i et abonnement på én måned eller ett år.

Gavekort overføres ved hjelp av kampanjekoder, som står på forsiden av selve gavekortet. For å løse inn et gavekort må du registrere deg på www.uptime.app og oppgi koden på gavekortet i kampanjekodefeltet. Gavekort har ingen kontantverdi og kan bare innløses i et Premium-abonnement på Uptime-appen.

Når du har valgt et månedlig eller årlig Premium-abonnement, vil den første måneden eller det første året av Premium-abonnementet være gratis, avhengig av gavekortets verdi. Et gavekort på £ 14,99 vil for eksempel dekke én måneds Premium-abonnement, mens et gavekort på £ 59,99 vil dekke et årlig Premium-abonnement. Du blir bedt om å oppgi et kredittkortnummer, men du blir ikke belastet med mindre prisen på det valgte Premium-abonnementet overstiger gavekortets verdi. Du kan for eksempel bruke et gavekort verdt én gratis måned (£ 14,99) til å redusere prisen på et årlig Premium-abonnement (£ 59,99), og i så fall må du betale det resterende beløpet (£ 45).

Premium-abonnementer fornyes automatisk og vil fortsette å fornyes inntil de sies opp. Du kan når som helst si opp Premium-abonnementet, og du vil da fortsatt ha tilgang til Uptime-tjenestene i resten av Premium-abonnementets varighet.

Immaterielle rettigheter

Du erkjenner og samtykker i at Uptime-tjenestene og alle immaterielle rettigheter til dem og deres innhold eies av Uptime eller deres lisensgivere, og at ingenting i disse vilkårene gir deg noen eiendomsrett til Uptime-tjenestene eller innholdet i dem. Du kan bruke Uptime-tjenestene og deres innhold bare slik disse vilkårene tillater, og som nødvendig for å få tilgang til eventuelle tjenester vi kan tilby deg gjennom Uptime-tjenestene.

Du må ikke omgå eller slette noen merknader om opphavsrett, varemerker eller annen eiendomsrett i Uptime-tjenestene, inkludert eventuelle merknader om immaterielle rettigheter, eller annen sikkerhetsteknologi som er integrert i Uptime-tjenestene.

 

Reproduksjon av Uptime-tjenestene, tredjeparts informasjon og lenker

Du kan ikke kopiere, reprodusere eller redistribuere noen av Uptime-tjenestene eller innholdet i dem, verken helt eller delvis, uten at du har fått uttrykkelig skriftlig samtykke til dette fra Uptime.

Eventuelle lenker eller koblinger til tredjeparts nettsteder, nettjenester og innhold i Uptime-tjenestene er ikke under Uptimes kontroll, og Uptime er verken ansvarlig for eller går god for tredjeparts nettsteder, nettjenester og innhold eller eventuelle informasjonskapsler som slike tredjeparter kan lagre på datamaskinen eller enheten din. Din bruk av tredjeparts nettsteder, nettjenester og innhold kan være underlagt vilkårene og kravene til tredjepartene, og du erkjenner og samtykker i at du er ansvarlig for å følge disse. Ved eventuell interaksjon med tredjeparts nettsteder, nettjenester eller innhold må du bruke eget skjønn.

 

Sikkerhet

Du må treffe rimelige tiltak for å sikre at du ikke utsetter Uptime-tjenestene for datavirus, ormer, programvarebomber eller lignende. Du må ikke bruke Uptime-tjenestene på en måte som kan skade, deaktivere, overbelaste, svekke eller kompromittere Uptime-tjenestene eller sikkerheten deres.

 

Bruk av KI-teknologi

Uptime har tatt i bruk KI-teknologi i noen av sine Hacks. Selv om Uptimes verktøy kan ha brukt KI-teknologi til å generere tekst til bruk i Hacks, gjøres det alltid manuelle gjennomganger, redigeringer og sjekker av teksten for å tilpasse den til Uptimes format. Uptime kan også bruke KI-teknologi til å oversette Hacks til andre språk enn originalspråket, og disse oversettelsene blir kanskje ikke redigert og kan inneholde unøyaktigheter.

 

Riktigheten til informasjonen i Uptime-tjenestene

Selv om Uptime gjør sitt beste for å sikre at informasjonen i Uptime-tjenestene er riktig, gir verken Uptime eller noen tredjeparter noen garanti for riktigheten, aktualiteten, kvaliteten, fullstendigheten eller egnetheten til innholdet som finnes i eller tilbys i Uptime-tjenestene, uavhengig av formål. Du erkjenner og samtykker i at innholdet i Uptime-tjenestene kan inneholde unøyaktigheter eller feil, og at du stoler på slikt innhold helt og holdent på egen risiko.

 

Ansvar

I den grad loven tillater det, påtar Uptime seg ikke i noe tilfelle noe ansvar for skader eller tap (inkludert, men ikke begrenset til (i) uaktsomme skader eller tap av noe slag, (ii) direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgemessige skader eller tap som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med feil, utelatelser, mangler, datavirus eller systemfeil, eller (iii) tap av fortjeneste, tillit eller omdømme) som måtte oppstå som følge av eller i forbindelse med tilgangen til, bruken av, utilgjengeligheten av, ytelsen til eller lenking til Uptime-tjenestene eller noe av innholdet der.

Du bekrefter og samtykker i at hvis du ikke eier datamaskinen eller enheten der du får tilgang til Uptime-tjenestene, har du fått eierens tillatelse til å bruke og få tilgang til Uptime-tjenestene via denne datamaskinen eller enheten og at du er ansvarlig for bruken av og tilgangen til Uptime-tjenestene via datamaskinen eller enheten.

 

Amazon-partner

Uptime deltar i partnerprogrammet til Amazon Services LLC, som gjør det mulig for nettsteder å tjene penger på å annonsere for og lenke til amazon.com. Som Amazon-partner kan Uptime få provisjon på kvalifiserte kjøp av bøker fra Amazon.com eller Amazon.co.uk.

 

Andre partnernettverk

Uptime deltar i partnerprogrammet til Udemy, som gjør at nettstedet vårt kan tjene penger på å lenke til Udemy.com.

I tillegg er noen av lenkene i Uptimes kurs-Hacks partnerlenker, og Uptime er i ferd med å etablere et partnersamarbeid med selskapene det lenkes til. Uptime kan derfor få provisjon hvis du kjøper kurs via disse lenkene. Nærmere bestemt er Uptime i ferd med å bli medlem av flere partnernettverk, blant annet Rakuten LinkShare og Skillshare, og medlem av en rekke partnerprogrammer som tilbys av organisasjoner som Coursera og MindValley.

 

Diverse

Uptime forbeholder seg retten til å oppdatere disse vilkårene fra tid til annen ved å gjøre en revidert versjon tilgjengelig for deg i Uptime-tjenestene. Ved å fortsette å bruke Uptime-tjenestene etter eventuelle endringer samtykker du i disse endringene. Det er ditt ansvar å sjekke disse vilkårene fra tid til annen for å verifisere slike endringer. Uptime kan på samme måte revidere personvernerklæringen sin.

Du har ingen rett til å endre disse vilkårene uten først å ha fått uttrykkelig skriftlig samtykke fra Uptime.

Uptime kan overdra eller på annen måte overføre sine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene til en kjøper av alle eller flesteparten av våre eiendeler eller virksomheter som er involvert i oppfyllelsen av disse vilkårene, ved å varsle deg skriftlig, inkludert via varsel i Uptime-tjenestene. Du kan ikke overdra eller overføre noen av dine rettigheter eller forpliktelser i henhold til disse vilkårene uten først å ha fått skriftlig samtykke fra Uptime.

Ingen andre enn en part i disse vilkårene har rett til å håndheve dem i henhold til den britiske Contracts (Rights of Third Parties) Act av 1999 eller på annen måte.

Hvis en forskrift eller underforskrift i disse vilkårene kjennes ugyldig, ulovlig eller ikke håndhevbar av en domstol eller et lovgivende organ, skal den anses som endret i det minste omfang som kreves for å gjøre den gyldig, lovlig og håndhevbar. Hvis en slik endring ikke er mulig, skal den aktuelle forskriften eller underforskriften anses som slettet. Ingen endring eller sletting av en forskrift eller underforskrift i henhold til denne klausulen skal påvirke gyldigheten og håndhevbarheten til resten av disse vilkårene.

Din bruk av Uptime-tjenestene og enhver tvist som måtte oppstå som følge av slik bruk, er underlagt lovene i England og Wales, og de engelske domstolene har jurisdiksjon i slike saker.

Personvern og kontakt fra Uptime

Uptimes personvernerklæring finner du her. Du kan være trygg på at vi ikke selger opplysningene dine til noen tredjeparter, og på at Uptime bare vil kontakte deg i henhold til personvernerklæringen og ved hjelp av kontaktinformasjonen du har oppgitt. Vi kan sende deg e-post angående abonnementet ditt, for å informere deg om endringer i eller tillegg til Uptime-tjenestene, av markedsføringsgrunner eller for å oppfordre deg til å invitere kollegaer og venner til å bruke Uptime. Du kan når som helst reservere deg mot slik e-post ved å klikke på lenken i e-posten.

 

Informasjon om selskapet

Uptime App Ltd. er registrert i England og Wales med nummeret 11587829 og adressen 1st Floor, The Glassmill, 1 Battersea Bridge Road, London SW11 3BZ, England.

Vær oppmerksom på at den engelske versjonen av Uptimes vilkår som du samtykker i når du oppretter kontoen din, er bindende og den mest oppdaterte. Oversettelser av visse avtaler kan også gjøres tilgjengelig innen rimelig tid etter at de engelske versjonene oppdateres. Eventuelle oversettelser tilbys for å gjøre ting lettere for deg.